Często szukane

  • Odzież robocza
  • Odzież ochronna
  • Czyściwo tekstylne MEWA
do przeglądu

Rozwiązania dotyczące czyszczenia stanowią kluczowy element ochrony środowiska: Climate Partner potwierdza mniejsze obciążenie środowiska naturalnego przez czyściwa MEWATEX

2 lutego 2022
Czyściwo tekstylneInnowacyjnośćZrównoważony rozwój
Zdjęcia: Mewa (przedruk bezpłatny za podaniem źródła).

Raport firmy konsultingowej Climate Partner, specjalizującej się w kwestiach związanych z ochroną środowiska i neutralnością klimatyczną, przedstawiony po przeprowadzonych badaniach porównawczych, wskazuje, iż czyściwa wielokrotnego użytku firmy Mewa w mniejszym stopniu obciążają środowisko naturalne niż jednorazowe czyściwa wykonane z celulozy. Różnice widoczne są w odniesieniu do zużycia wody oraz energii, jak też wielkości emisji CO2.

Climate Partner oferuje przedsiębiorstwom rozwiązania w zakresie ochrony klimatu: od strategii dotyczącej śladu węglowego i ochrony klimatu po produkty neutralne klimatycznie, które wspierane są przez międzynarodowe projekty zorientowane na wyrównanie szkód powodowanych przez emisje. Stąd też firma Climate Partner była odpowiedzialna za badania emisji CO2 powstającej w trakcie produkcji czyściw wielokrotnego użytku MEWATEX oraz czyściw jednorazowych produkowanych z celulozy.

Wszystkie wyliczenia przeprowadzone zostały w odniesieniu do jednego kilograma brudu, który został usunięty z badanych produktów oraz średniego 25-krotnego użycia czyściwa MEWATEX.

Przewaga ekologiczna

Uzyskane dane wskazują na przewagę ekologiczną czyściwa wielokrotnego użytku MEWATEX w porównaniu z dwoma rodzajami jednorazowego czyściwa wykonanego z celulozy i polipropylenu. Łącznie częściowo MEWATEX może być wykorzystywane do 50 razy.

Mniejsze zużycie wody i mniejsza emisja CO2

Podczas wytwarzania czyściwa MEWATEX jednostkowe zużycie wody wynosi 4 538 litrów wody/kg brudu w porównaniu z 188 500 l wody/kg brudu potrzebnymi do produkcji czyściwa z celulozy. Inną istotną różnicą jest także zużycie energii: do produkcji czyściw MEWATEX potrzebnych jest 31 kWh/kg brudu, czyli 35 % tego, co przy produkcji czyściwa jednorazowego (87 kWh/kg brudu).

Również w kontekście emisji gazów cieplarnianych, powstających podczas wytwarzania obydwu rodzajów czyściw, bilans ekologiczny jest na korzyść czyściw wielokrotnego użytku: 11,9 kg CO2 /kg brudu w przypadku czyściw MEWATEX i 33,3 kg /kg brudu w przypadkuczyściw celulozowych, co oznacza, że czyściwo firmy Mewa w trzykrotnie mniejszym stopniu obciąża środowisko naturalne.

W końcu należy także zwrócić uwagę na ilość zastosowanego materiał tekstylnego, gdzie różnica jest bardziej widoczna: 25,5 kg/kg brudu materiału potrzebne jest do wyprodukowania czyściw celulozowych, podczas gdy tylko 0,5 kg/kg brudu materiału wystarcza dla wytworzenia czyściw MEWATEX.


Materiał zdjęciowy i filmowy


Kontakt dla prasy


Adiunctor

Pan Roman Benedykciuk Telefon: +48 501288684 biuro@adiunctor.pl

ul. Nugat 8 m 59 02776 Warszawa


do przeglądu