Często szukane

  • Odzież robocza
  • Odzież ochronna
  • Czyściwo tekstylne MEWA

Impressum

MEWA Textil-Service SE & Co. Management OHG

Postfach 43 20, 65033 Wiesbaden John-F.-Kennedy-Straße 4, 65189 Wiesbaden Telefon +49 611 7601 - 600 Telefaks +49 611 7601-361 info@mewa.de

Firma OHG z siedzibą w Wiesbaden Spółka akcyjna: Wiesbaden HRA 4158 NIP DE 176721242

Udziałowiec ponoszący odpowiedzialność osobistą i kierujący spółką: MEWA Textil-Service SE, Wiesbaden Spółka akcyjna: Wiesbaden - HRB 33491 Zarząd: Bernhard Niklewitz (CEO), Michael Kümpfel, (CCO), Ulrich Schmidt (COO)

Udziałowiec ponoszący odpowiedzialność osobistą: Gabriele Gebauer MEWA Stiftung, Wiesbaden Fundacja z siedzibą w Wiesbaden Rejestr fundacji: Darmstadt Zarząd: Rolf Beisse, Bernhard Niklewitz

Numer identyfikacyjny dla podatku obrotowego zgodnie § 27 a ustawy o podatku obrotowym: DE 176721242

Twoim partnerem biznesowym w kraju jest:

MEWA Textil-Service Sp. z o.o. ul. K.K. Baczyńskiego 25E 41-203 Sosnowiec

Informacje prawne

Firma Mewa stara się umieszczać na swojej stronie internetowej zawsze prawdziwe i aktualne informacje, a w razie potrzeby zmienia i uzupełnia je na bieżąco bez uprzedniego informowania. Mimo to firma Mewa nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, aktualność i kompletność informacji. Dotyczy to również wszystkich odnośników, które firma Mewa oferuje na swojej stronie internetowej bezpośrednio lub pośrednio. Ponadto firma Mewa nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie szkody, które mogą być spowodowane informacjami znajdującymi się na tych zewnętrznych stronach internetowych.

Prawo autorskie

Strona internetowa firmy Mewa włącznie ze wszystkimi jej elementami takimi jak teksty i ilustracje jest chroniona prawem autorskim. Każde użycie wykraczające poza wąskie granice ustawy o prawie autorskim jest niedozwolone bez uzyskania zgody. Niedozwolone jest odpłatne przekazywanie treści tej strony internetowej osobom trzecim.

Polityka prywatności