Często szukane

  • Odzież robocza
  • Odzież ochronna
  • Czyściwo tekstylne MEWA
do przeglądu

Czyste ekologicznie, sensowne ekonomicznie - Czyściwa wielokrotnego użytku zapewniają czystość w przemyśle i rzemiośle

1 maja 2021
Czyściwo tekstylne
Zdjęcia: MEWA (przedruk bezpłatny za podaniem źródła).

[Warszawa, maj 2021] Wymagania w odniesieniu do higieny i czystości w czasie pandemii koronawirusa zyskały nowy wymiar także w zakładach przemysłowych i rzemieślniczych. Chociaż już przed pandemią często stosowana była zasada, by rezygnować z zastosowań produktów jednorazowych na rzecz tych wielokrotnego użytku i by gospodarować w ramach zamkniętego cyklu. To oznacza długą żywotność produktów, wydajność energetyczną, optymalizację zużycia wody, zastosowanie ekologicznych środków piorących i krótkie lokalne łańcuchy dostaw. Te zasady stosuje od ponad 100 lat w ramach swojego serwisu czyściw firma MEWA, dostawca usług w zakresie tekstyliów przemysłowych.

Czyściwa wielokrotnego użytku pozwalają zaoszczędzić czas i koszty oraz poprawić image firmy

Jako zewnętrzny usługodawca, zaopatrując klientów w nienaganne pod względem higieny czyściwa wielokrotnego użytku, Mewa przyczynia się do tego, iż zakłady przemysłowe i rzemieślnicze mogą pracować, maszyny mogą funkcjonować, a pojazdy mogą być czyszczone i utrzymywane w odpowiednim stanie. Dla małych i dużych firm stosowanie czyściw przemysłowych wielokrotnego użytku oznacza oszczędność czasu i kosztów, co jest korzystne w kontekście rosnących wymagań w odniesieniu do urządzeń produkcyjnych i kierowania firmą z uwzględnieniem ekologicznych rozwiązań, a jednocześnie tworzy dobry image firmy. „Już w 1997 roku, jako pierwsza firma w naszej branży, uzyskaliśmy międzynarodowy certyfikat w zakresie ochrony środowiska zgodny z norma ISO 14001. Poza tym, będąc członkiem Europejskiego Stowarzyszenie Usługodawców Tekstylnych (ETSA) kształtujemy w sposób ekologiczny procesy globalizacji. W centrum naszej uwagi jest oszczędność surowców i redukcja obciążenia środowiska naturalnego do absolutnego minimum“, wyjaśnia Piotr Borowczyk dyrektor zarządzający firmy Mewa w Polsce.

Czyściwa wielokrotnego użytku oferowane w wygodnym systemie wynajmu

Mewa oferuje usługę, która w szczególny sposób przyczynia się do eliminowania odpadów: wynajem czyściw wielokrotnego użytku. Czyściwa używane są do czyszczenia wszystkiego, co jest czyszczone na przykład w zakładzie przemysłowym. Są czyściwa przeznaczone do ogólnego czyszczenia, czyli do usuwania olejów, tłuszczów, resztek farb, rozpuszczalników, ale także są czyściwa do czyszczenia i polerowania delikatnych powierzchni w szczególnie wrażliwych obszarach. Szeroki asortyment czyściw przeznaczony jest do różnych zastosowań w przemyśle, warsztatach samochodowych i rzemieślniczych. Wraz z czyściwami oferowany jest także odpowiedni bezpieczny pojemnik SaCon do ich przechowywania i transportu. Do chwili odebrania ich od użytkownika przez firmę MEWA czyściwa po użyciu mogą być tam składowane w sposób bezpieczny, zajmując mało miejsca oraz zgodnie z przepisami. Czyste czyściwa dostarczę są użytkownikowi w zamkniętym pojemniku SaCon, a brudne czyściwa, odbierane od użytkownika przez kierowcę serwisu, zawożone są do zakładu Mewa, gdzie są prane, i potem – już czyste - ponownie dostarczane są użytkownikowi. „Użytkownicy, którzy zdecydują się na usługi firmy MEWA, mogą całkowicie polegać na usłudze pełnego serwisu, która zapewni im to, że odpowiednia ilość czystych czyściw będzie zawsze pod ręką. Tym samym powstanie mniej odpadów i zaoszczędzone zostaną wartościowe zasoby. Cena, która jest atrakcyjna w porównaniu do ceny materiałów jednorazowych, także stanowi dodatkową zaletę, którą powinien uwzględnić potencjalny użytkownik“, podsumowuje Piotr Borowczyk dyrektor zarządzający firmy MEWA w Polsce.


Piotr Borowczyk

dyrektor zarządzający firmy MEWA w Polsce

„Użytkownicy, którzy zdecydują się na usługi firmy MEWA, mogą całkowicie polegać na usłudze pełnego serwisu, która zapewni im to, że odpowiednia ilość czystych czyściw będzie zawsze pod ręką. Tym samym powstanie mniej odpadów i zaoszczędzone zostaną wartościowe zasoby. Cena, która jest atrakcyjna w porównaniu do ceny materiałów jednorazowych, także stanowi dodatkową zaletę, którą powinien uwzględnić potencjalny użytkownik“


Materiał zdjęciowy i filmowy


Kontakt dla prasy


Adiunctor

Pan Roman Benedykciuk Telefon: +48 501288684 biuro@adiunctor.pl

ul. Nugat 8 m 59 02776 Warszawa


do przeglądu