Stosowanie "ciasteczek"

Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Poprzez korzystanie z tej strony zgadzasz się na ich wykorzystanie. Szczegółów dowiesz się tutaj.

Zalety outsourcingu tekstyliów przemysłowych dla rzemieślników i dużych przedsiębiorstw produkcyjnych

Jasne warunki i przejrzyste koszty


Cała logistyka związana z wyposażeniem zakładu w tekstylia przemysłowe (np. czyściwa) oraz z zapewnieniem pracownikom odpowiedniej odzieży roboczej, jak też z pielęgnacją i naprawami tej odzieży, stanowi znaczne obciążenie zarówno dla rzemieślników, jak i dla dużych zakładów w sektorze produkcyjnym. W związku z tym coraz więcej firm korzysta z zewnętrznych dostawców usług tekstylnych.[Warszawa, czerwiec 2019] Oferowany przez firmę MEWA system zarządzania tekstyliami sprawia, że koszty są przejrzyste, a system odciąża jednocześnie przedsiębiorcę w realizacji wielu dodatkowych zadań. Istnieje wiele czynników przemawiających za outsourcingiem tekstyliów przemysłowych:

10 istotnych powodów korzystania z usług w zakresie tekstyliów:

1. Terminowa dostawa

Kierowcy serwisu dostarczają czystą odzież dla pracowników punktualnie, niezawodnie i w ustalonych terminach. Komputerowo sterowane planowanie tras przejazdu zapewnia terminowość dostaw.
2. Czysta odzież
Każdy pracownik otrzymuje co najmniej trzy komplety odzieży: do noszenia, do prania i na zmianę. Czysty komplet pracownik ma pod ręką zawsze gotowy do wykorzystania. Kontrola jakości po każdym praniu zawsze gwarantuje, że odzież jest czysta.
3. Łącznie z naprawą
Uszkodzone elementy ubrań są naprawiane, zużyta odzież w razie potrzeby jest oddzielana i wymieniana na nową.
4. Bez pomyłek
Każdy pracownik po praniu zawsze dostaje z powrotem swoją własną odzież. Ponieważ każda sztuka odzieży jest zaopatrzona w kod kreskowy, jest ona śledzona przez system podczas całego procesu prania i pielęgnacji i tym samym nie może być pomylona z inną.
5. Odzież z firmowym logo
Wszystkie elementy odzieży mogą być zaopatrzone w logo firmy lub napisy z jej nazwą, by nadać pracownikom jednolity wygląd.
6. Porządek w zakładzie
Do przechowywania odzieży roboczej i gromadzenia zabrudzonych ubrań służą szafki na odzież. Przegródki są zamykane na klucz i mogą być oznaczone nazwiskami użytkowników lub numerami identyfikacyjnymi.
7. Elastyczne rozwiązanie
System umożliwia szybką reakcję na wzrost liczby pracowników lub zmniejszenie liczebności załogi w zakładzie, a tym samym na zmiany rozmiarów odzieży. W każdej chwili możliwe jest indywidulane dostosowanie i zmiana rozmiarów dostarczanej odzieży roboczej.
8. Zminimalizowane nakłady
Przejęcie całej logistyki związanej z odzieżą roboczą przez zewnętrznego usługodawcę pozwala zaoszczędzić czas i nakłady, a zoptymalizowane w ten sposób zasoby można wykorzystać gdzie indziej.
9. Dobry bilans - również dla środowiska naturalnego
Cykl serwisowania tekstyliów, realizowany przez firmę MEWA, opiera się na zasadzie zrównoważonego rozwoju: oszczędzanie zasobów podczas prania, oczyszczanie ścieków, odzyskiwanie ciepła. Każdy klient może tym samym udoskonalić swój własny bilans ekologiczny.
10. Koszty – przejrzyste i łatwe o skalkulowania
Klient otrzymuje co miesiąc fakturę za cały zakres usług. Nie ma żadnych "ukrytych" kosztów. Jeśli porównać te koszty z wydatkami na odzież, to system usług tekstylnych zazwyczaj okazuje się bardzo opłacalną alternatywą dla zakupu odzieży.


Pan Roman Benedykciuk

Adiunctor

ul. Nugat 8 m 59

02776 Warszawa