sb10061547dl-001.jpg

MEWA wyróżnienia

Wyróżnienia za zrównoważony rozwój oraz innowacyjne produkty i usługi

Co sprawia nam dumę

MEWA to coś więcej niż tekstylna marka z tradycją: MEWA to jest postawa, która w każdej chwili odzwierciedla się w zaangażowaniu i poszanowaniu społeczeństwa. Wyraża się to między innymi przez produkcję bezpieczną dla środowiska, zobowiązanie do podwyższania norm bezpieczeństwa na stanowiskach pracy oraz myślenie i działanie ukierunkowane na przyszłość.

Pan Roman Benedykciuk

Adiunctor

ul. Nugat 8 m 59

02776 Warszawa