20210409_MEWA_Hyundai_0073_high.jpg

Przyszłość na czterech kołach

Pierwsza ciężarówka firmy MEWA z napędem wodorowym już jeździ w Szwajcarii

Pierwsza ciężarówka firmy MEWA z napędem wodorowym już jeździ w Szwajcarii

Nasz szwajcarski park samochodowy wzbogacił się o nowy pojazd nieemitujący dwutlenku węgla. To jedna z pierwszych ciężarówek w Europie napędzanych wodorem. Już jeździ w firmie MEWA!Umożliwił to pilotażowy projekt firmy Hyundai, która wybrała m.in. firmę MEWA do testowania takich pojazdów na europejskich drogach. A zatem nasi klienci w Szwajcarii będą zaopatrywa-ni przy pomocy ciężarówek napędzanych wodorem. Taki pojazd jest zeroemisyjny, bowiem z jego rury wydechowej wydobywa się wyłącznie para wodna. „Koncepcja wykorzystania wodoru jako napędu ciężarówki to dla nas premiera światowa. MEWA jest do tej pory jedyną niemiecką firmą biorącą udział w tym projekcie», mówi Kay Simon, Kierownik Działu ds. Koncepcji Mobilności i Strategii Dystrybucji w centrali firmy MEWA w Wiesbaden.Hyundai jest pierwszym producentem oferującym ciężki pojazd użytkowy napędzany wodorem. Siedem zbiorników z wodorem zapewnia mu zasięg wynoszący ponad 400 km. Dzięki wykorzystaniu zeroemisyjnej technologii pojazdów napędzanych wodorem MEWA jest jeszcze jeden krok bliżej celu, jakim jest utworzenie ekologicznego parku samochodowego: każdy pojazd rocznie pozwala wyeliminować emisję około 65 ton dwutlenku węgla.Jesteśmy bardzo dumni z faktu, iż jesteśmy pionierami w wykorzystaniu pojazdów z napędem wodorowym.


Pan Roman Benedykciuk

Adiunctor

ul. Nugat 8 m 59

02776 Warszawa