Stosowanie "ciasteczek"

Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Poprzez korzystanie z tej strony zgadzasz się na ich wykorzystanie. Szczegółów dowiesz się tutaj.

Hitzeschutz- und Flammschutzkleidung

PSA

Nowe Rozporządzenie w sprawie w sprawie środków ochrony indywidualnej (ŚOI)

Nowe Rozporządzenie w sprawie w sprawie środków ochrony indywidualnej (ŚOI)

W dniu 20 kwietnia 2016 r. weszło w życie nowe Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 w sprawie w sprawie środków ochrony indywidualnej (ŚOI). Uchyla ono tym samym z dniem 21 kwietnia 2018 r. Dyrektywę 89/686/EWG, obowiązującą od 1989 roku. Nowe Rozporządzenie zawiera kolejne dostosowanie wymogów określonych w Unii Europejskiej dla środków ochrony indywidualnej. Osoby, które wykonując swoją pracę, noszą odzież ochronną, będą mogły czuć się jeszcze bardziej bezpiecznie. Będąc klientem firmy MEWA jesteście Państwo również bezpieczni - dbamy o prawidłowe zastosowanie nowych przepisów.


Odzież ochronna jeszcze bardziej bezpieczna w całej Europie

Obowiązująca dotychczas Dyrektywa musiała być zaimplementowana w prawie danego kraju przez każde państwo członkowskie Unii Europejskiej. Rozporządzenia jednak obowiązują w państwach członkowskich zaraz po ich uchwaleniu. Tym samym łatwiejsze jest szybsze i bardziej efektywne dostosowanie danego nowego prawa. Wraz z nowym Rozporządzeniem dotyczącym ŚOI stosowane są ujednolicone w Unii Europejskiej pojęcia takie jak np. „wprowadzenie do obrotu” czy „udostępniać na rynku” itd.

Nie tylko obszar dyrektywy związany z zastosowaniem środków ochrony indywidualnej został skonkretyzowany. Uwzględniono również działania, mające na celu lepszą ochronę osób korzystających z ŚOI. Chodzi zatem o następujące zagadnienia:

• Oferenci, którzy przekazują ŚOI innemu oferentowi, muszą na żądanie władz udzielić informacji, skąd pochodzi dana odzież i komu została przekazana,
• Odzież wprowadzana przez producenta na rynek musi zawierać numer typu, partii lub serii, by można było prześledzić historię danej sztuki odzieży,
• Dystrybutorzy i importerzy mogą być zobowiązani do podobnych działań jak producenci.

Również dystrybutorzy mają nowe obowiązki. Muszą oni:

  • Sprawdzać oznakowanie CE,
  • Kontrolować, czy informacja o producencie i deklaracja zgodności podane są w odpowiednim języku, jak też sprawdzić numer partii i adres producenta,
  • Prawidłowo składować odzież,
  • Poinformować władze, jeśli odzież ochronna powoduje zagrożenia.

Wymagania w stosunku do placówek certyfikujących i nadzorujących je władz zostały ujednolicone i znacznie skonkretyzowane. Na zastosowanie nowego Rozporządzenia określone są – zależnie od danego obszaru – zróżnicowane okresy przejściowe. 

Jeśli jesteście Państwo klientem firmy MEWA, możecie być pewni, że zadbamy o prawidłowe zastosowanie nowych przepisów.

Całe Rozporządzenie dostępne jest tutaj: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0425&from=DE

Pan Roman Benedykciuk

Adiunctor

ul. Nugat 8 m 59

02776 Warszawa