Stosowanie "ciasteczek"

Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Poprzez korzystanie z tej strony zgadzasz się na ich wykorzystanie. Szczegółów dowiesz się tutaj.

_Z__2334.tif

Odpowiedzialność wobec naszych pracowników

Nasi pracownicy są naszym najważniejszym czynnikiem decydującym o sukcesie

Bezpieczne miejsca pracy - odpowiedzialność za pracowników firmy MEWA

Ponosimy odpowiedzialność za ponad 5 600 pracowników, pracujących dla firmy MEWA w na najróżniejszych stanowiskach i w rożnych miejscach lokalizacjach: w zakładach, jako kierowcy serwisowi, czy też w administracji. Każda osoba ma swój osobisty wkład w sukces przedsiębiorstwa. Potrafimy to docenić. Dla firmy MEWA jest sprawą oczywistą, że takie zaangażowanie należy również docenić.

Odbywa się to poprzez:

  • uczciwe umowy o pracę i wynagrodzenia zgodne ze zbiorową umową sektorową
  • zagwarantowaną przyszłość w przedsiębiorstwie
  • inwestycje w kwalifikacje wszystkich pracowników
  • środki związane z ochroną zdrowia pracowników
  • bezpieczeństwo w miejscu pracy
  • docenianie pracowników pracujących wiele lat w przedsiębiorstwie
  • równe traktowanie wszystkich pracowników

Bezpieczeństwo w pracy Bezpieczeństwo pracy w firmie MEWA

W miejscu pracy występują różnorodne zagrożenia. Zagrożenie dla zdrowia pracowników stanowią nie tylko wypadki przy pracy, lecz również np. nieprawidłowa postawa w miejscu pracy. Dlatego też ciągle sprawdzane są procesy i przebiegi pracy we wszystkich zakładach firmy MEWA pod kątem obciążeń fizycznych oraz odpowiednio dostosowywane.Już w 1994 r. firma MEWA pojęła pierwsze próby bardziej ergonomicznego przygotowania stanowisk pracy dla szwaczek. Ponieważ na rynku nie istnieją żadne odpowiednie urządzenia, firma MEWA zaangażowała się w projekt badawczy „Ergonomia na stanowisku pracy”. Wyniki dwuletnich badań: Stojące stanowiska pracy. Zapewnia to szwaczkom większą swobodę ruchu. Indywidualnie regulowana powierzchnia przyłożenia na ręce i ramiona odciąża ramiona i kark, stoły robocze z regulowaną wysokością oraz pedał nożny zapobiegają nieprawidłowej postawie ciała i oszczędzają kręgosłup. W 2008 r. to zaangażowanie zostało wyróżnione przez Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy (European Agency for Safety and Health at Work) nagrodą „European Good Practice Award 2007“ (1 miejsce).


Okazujemy zaangażowanie Ochrona zdrowia w firmie MEWA

Gefahren am Arbeitsplatz sind vielfältig. Nicht nur Arbeitsunfälle können die Gesundheit der Mitarbeiter gefährden, sondern z. B. auch Fehlhaltungen am Arbeitsplatz. Deshalb werden Prozesse und Arbeitsabläufe in allen MEWA Betrieben regelmäßig auf körperliche Belastungen geprüft und entsprechend angepasst.

Bereits 1994 startete MEWA erste Versuche, die Arbeitsplätze von Näherinnen ergonomischer zu gestalten. Da keine geeigneten Betriebsmittel am Markt existierten, beteiligte sich MEWA am Forschungsprojekt „Ergonomie am Arbeitsplatz“. Das Ergebnis nach zweijähriger Forschung: Steharbeitsplätze. Dadurch erhalten die NäherIinnen mehr Bewegungsfreiheit. Schultern und Nacken werden durch individuell verstellbare Auflageflächen für Hände und Arme entlastet, höhenverstellbare Arbeitstische sowie eine Fußauslösung beugen einer gekrümmten Haltung vor und schonen die Wirbelsäule. 2008 wurde dieses Engagement sogar von der Europäischen Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (European Agency for Safety and Health at Work) mit dem „European Good Practice Award 2007“ (1. Platz) ausgezeichnet.

Wykwalifikowani pracownicy Kształcenie i dokształcanie w firmie MEWA

MEWA jest przedsiębiorstwem rodzinnym, w którym wartości są nadal żywe. Jedną z naszych wartości podstawowych są „kwalifikacje”. Tylko wykwalifikowani pracownicy mogą w sposób ukierunkowany na osiągnięcie celu współkształtować nasze przedsiębiorstwo, przejmować odpowiedzialność i w poczuciu przynależności do zespołu przyczyniać się do sukcesu naszego przedsiębiorstwa. Dlatego konsekwentne wspieranie naszych pracowników jest dla nas sprawą oczywistą. MEWA nie tylko kształci w ponad 20 różnych zawodach, lecz aktywnie uczestniczy w profilowaniu niektórych z tych zawodów w Niemczech.Jednakże wspieranie pracowników nie kończy się w firmie MEWA na systematycznym wdrażaniu do pracy. Co roku oferujemy naszym pracownikom bogatą ofertę seminariów wewnętrznych i zewnętrznych oraz Training on the Job.


Zaangażowanie jest wynagradzane Godziwe wynagrodzenia w firmie MEWA

Równouprawnienie wszystkich pracowników - niezależnie od płci, religii, wieku, orientacji seksualnej, pochodzenia etnicznego, czy społecznego - ma dla nas istotne znaczenie. W związku z powyższym przestrzeganie przepisów antydyskryminacyjnych jest sprawą oczywistą.Również współpraca w naszym przedsiębiorstwie nie zna żadnych granic: Biorąc pod uwagę fakt, że MEWA jest przedsiębiorstwem działającym w całej Europie praca w międzynarodowych zespołach jest u nas standardem.