_Z__9175-93_Pano.tif

Odpowiedzialność za środowisko

Nasz zrównoważony wkład w lepszą jakość życia

Ekologia, uznanie i wyróżnienie - odpowiedzialność za środowisko w firmie MEWA

Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie zasobami od ponad 30 lat traktowane są priorytetowo w firmie MEWA. Naszym celem w zakresie ochrony środowiska jest osiąganie lepszych wyników niż wymaga ustawodawca. Dotyczy to zarówno zakładów produkcyjnych, jak również produktów i usług. Do naszych najważniejszych zadań należy stały rozwój techniki ochrony środowiska. Nie bez przyczyny już w 1997 r. zostaliśmy wyróżnieni jako pierwsze przedsiębiorstwo w naszej branży międzynarodowym certyfikatem ochrony środowiska zgodnie z normą ISO 14001.Nasza usługa stanowi praktyczną ochronę środowiska. Dzięki zasadzie wielokrotnego użytku obowiązującej w zarządzaniu tekstyliami firmy MEWA unikamy generowania dużej ilości odpadów i oszczędnie wykorzystujemy wartościowe surowce. Również w przypadku transportu i magazynowania naszych produktów stawiamy na wykorzystanie tekstylnych worków do prania i długowieczne kontenery.Odpowiedzialne obchodzenie się z naturą gwarantujemy poprzez nieszkodliwe dla środowiska procesy produkcyjne, odzyskiwanie ciepła, termiczne wykorzystanie resztek, oczyszczanie ścieków, recykling surowców naturalnych i odgrywający jedną z ważniejszych roli technicznie dopracowany system kaskadowy zapewniający oszczędne zużycie świeżej wody. Dzięki temu w zakresie ochrony środowiska jesteśmy zawsze o krok do przodu i wnosimy ważny wkład w ochronę środowiska poprzez racjonalne gospodarowanie zasobami i zmniejszenie ilości odpadów.


Praktykowana ochrona środowiska MEWA Zasada wielokrotnego użytku

W zależności od sposobu użytkowania stosowane przez nas czyściwa tekstylne można prać do 50 razy i używać ponownie. „Alternatywne″ rozwiązania do czyściw tekstylnych firmy MEWA przewidują stosowanie papieru lub szmat. Ale one są wyrzucane po jednokrotnym użyciu.Dobrze, że istnieje zasada wielokrotnego użytku opracowana przez firmę MEWA. Dzięki temu można zredukować ogromną ilość śmieci.Również podczas transportu i składowania czyściw tekstylnych stawiamy na produkty wielokrotnego użytku: Odzież jest dostarczana w tekstylnych workach do prania.Do bezpiecznego składowania i transportu czyściw tekstylnych opracowano w firmie długowieczny MEWA Safety Container SaCon® . Również w ten sposób przyczyniamy się do redukcji ilości odpadów.


Ekologiczne ponowne wykorzystanie Racjonalne gospodarowanie zasobami

Racjonalne gospodarowanie zasobami stanowi integralną część systemu zarządzania środowiskiem firmy MEWA. Opracowaliśmy specjalny system ponownego wykorzystania wody z płukania i prania: technologię kaskadową. Nadająca się jeszcze do użytku woda z prania i płukania jest odfiltrowywana z ostatniego płukania, uzdatniana i wielokrotnie wykorzystywana ponownie w kolejnych cyklach prania.Zmniejsza to do 50% zużycie wody w porównaniu z tradycyjnie stosowanymi technologiami prania. Zminimalizowana ilość ścieków odciąża komunalne oczyszczalnie ścieków a w efekcie zbiorniki wodne.Ekologiczne pranieFirma MEWA częściowo samodzielnie opracowuje środki piorące, gwarantując tym samym zarówno ekonomiczny jak i ekologiczny wkład w ochronę środowiska. Biodegradowalne środki piorące i środki wspomagające proces prania są dopasowywane przez systemy dozowania i sterowania do stopnia zabrudzenia tekstyliów. Zużywamy tylko tyle środków piorących, ile jest absolutnie niezbędne dla uzyskania optymalnej czystości.Wporównaniu z tradycyjnymi metodami prania oznacza to do 85% mniejsze obciążenie środowiska naturalnego.


Sensowne wykorzystanie energii Odzyskiwanie ciepła

MEWA stosuje wielostopniowe systemy odzyskiwania ciepła, w celu trwałej redukcji zużycia energii. Dzięki tak zwanym wymiennikom ciepła możliwe jest wykorzystanie energii z linii piorących i suszących do podgrzania wody i pomieszczeń zakładowych.Ale to jeszcze nie wszystko: Wytwarzamy energię z zanieczyszczeń. Poprzez obróbkę termiczną wypranych z czyściwa zanieczyszczeń – przeważnie zużytych olejów z czyściw tekstylnych – pokrywamy do 80% zapotrzebowania na energię do zasilania linii piorących i suszących czyściwa tekstylne. Ze względów środowiskowych niezbędne w tym procesie kotły parowe wyposażone są w wysokotemperaturowe komory spalania oraz płuczki gazów spalinowych. Zużyte powietrze odprowadzane jest dopiero po gruntownym oczyszczeniu. Dzięki tym działaniom firma MEWA oszczędza rocznie około 7 milionów litrów oleju opałowego.


Stopień oczyszczenia 99,8 % Oczyszczanie ścieków

Zasadniczo wszystkie zakłady piorące firmy MEWA na terenie Europy posiadają własną oczyszczalnię ścieków. Tym samym znacznie wykraczamy poza przepisy prawa i obowiązujące w branży standardy naszej odpowiedzialności za ochronę zbiorników wodnych.Podczas wstępnego oczyszczania ścieków metodą chemiczno-fizyczną usuwana jest znaczna część zanieczyszczeń i substancji szkodliwych. Na etapie oczyszczania biologicznego pozostały ładunek rozpuszczonych zanieczyszczeń zawarty w ściekach rozkładają bakterie. W ten sposób firma MEWA uzyskuje obecnie stopień oczyszczenia ścieków wynoszący 99,8%.


Recykling surowców w firmie MEWA Sensowne ponowne wykorzystanie

Wszystkie czyściwa tekstylne firmy MEWA przyczyniają się do trwałej ochrony środowiska, gdyż mogą być wykorzystywane wielokrotnie. To jednak za mało dla firmy MEWA. Troska o środowisko zaczyna się już na etapie produkcji czyściw: We własnej tkalni MEWA w Immenhausen produkuje się rocznie ponad 100 mln czyściw tekstylnych. Powstaje przy tym ogromna ilość nitek bawełnianych. Najnowocześniejsze urządzenia zasysają je i zbierają. Szkoda byłoby je wyrzucić. Idealnie nadają się do dalszej obróbki np.na potrzeby przemysłu samochodowego jako materiał izolacyjny. W ten sposób co roku ponownie przetwarza się 72 tony nitek.

Firma MEWA pokazuje zaangażowanie na rzecz środowiska MEWA również poprzez stosowanie przędzy z recyklingu w produkcji czyściw. W przypadku czyściwa MEWATEX® udział materiału z recyklingu w przędzy wynosi rocznie ok. 2 000 ton, co stanowi 50 procent całkowitej objętości.

To nie wszystko. MEWA zwraca nawet uwagę na fakt, że tekturowe tuleje szpulek z przędzą są produktami wielokrotnego użytku oszczędzając tym samym dodatkowo ok. 21 ton śmieci każdego roku. Foliowe opakowanie palet z przędzą wykorzystuje się ponownie jako opakowanie transportowe czyściw.