Stosowanie "ciasteczek"

Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Poprzez korzystanie z tej strony zgadzasz się na ich wykorzystanie. Szczegółów dowiesz się tutaj.

 |

Odpowiedzialność społeczna

Z ambicją o trwałym działaniu

Zaangażowanie to sprawa honoru - odpowiedzialność społeczna w firmie MEWA

Jako firma działająca na arenie międzynarodowej MEWA ponosi również dużą odpowiedzialność społeczną w stosunku do społeczeństwa.

Ponad 1,1 mln ludzi nosi odzież zawodową firmy MEWA a około 2,7 mln używa w swojej codziennej pracy naszych czyściw tekstylnych. Rozumie się zatem samo przez się, że dostarczamy wyłącznie produkty najwyższej jakości, wolne od wszelkich substancji, które mogą zagrażać zdrowiu ludzkiemu.

Każda filia firmy MEWA stanowi zarazem część danej społeczności lokalnej, składającej się z sąsiadów, pracowników i ich rodzin. Dzięki regionalnemu zaangażowaniu możemy sprostać tej odpowiedzialności społecznej.

Firma MEWA nie tylko działa odpowiedzialnie, lecz wymaga tego również od kontrahentów i dostawców. W celu utrzymania przez nich socjalnych standardów firma MEWA wprowadziła kodeks postępowania, który muszą podpisać wszyscy dostawcy. W oparciu o to MEWA regularnie przeprowadza audyty społeczne.

Zaangażowanie społeczne w firmie MEWA Działania regionalne

Firma MEWA posiada przedstawicielstwa w wielu lokalizacjach w Europie. Nasze zainteresowanie nie kończy się na samych zakładach firmy MEWA, lecz dotyczy również regionu, w którym nasza spółka prowadzi działalność. Firmie MEWA zależy na tym, aby angażować się w liczne projekty społeczne i kulturalne.

Dla MEWA ważne są także dobre stosunki z mieszkańcami, sąsiadującymi firmami i rodzinami pracowników. Znajduje to swoje odzwierciedlenie w zakrojonym na szeroką skalę zaangażowaniu poszczególnych zakładów firmy MEWA w lokalnych klubach sportowych, inicjatywach społecznych, festynach miejskich i szkołach.

Przykładowo w listopadzie 2011 r. MEWA Textil-Service AG & Co. Jena OHG oraz państwowy zespół szkół Lobdeburg przypieczętowały regionalną ofensywę kształcenia. W miarę upływu czasu, po pierwszych wspólnych projektach w 2004 r. ukształtowało się trwałe, odnoszące sukcesy partnerstwo

Łańcuch dostaw firmy MEWA Optymalne warunki pracy

Firma MEWA dostrzega odpowiedzialność przedsiębiorstw nie tylko u siebie. Również nasi dostawcy i kontrahenci na terenie Europy i poza nią muszą przyjąć swą odpowiedzialność. W końcu nie tylko nasi właśni pracownicy powinni pracować w należytych warunkach, lecz również pracownicy w fabrykach podwykonawców. Dlatego w 2010 r., jako jedno z pierwszych niemieckich przedsiębiorstw z branży usług tekstylnych wprowadziliśmy kodeks postępowania (Code of Conduct) dla naszych dostawców.

W celu zapewnienia jakości produktu od 1994 r. firma MEWA przeprowadza audyty dostawców. W końcu nie tylko produkty naszych podwykonawców mają być bez zarzutu, lecz również warunki pracy pracowników. W ten sposób od 2010 r. przeprowadzając audyty społeczne firma MEWA sprawdza przestrzeganie kodeksu postępowania.

Kodeks postępowania MEWA Należyte warunki pracy

Jako przedsiębiorstwo działające na arenie międzynarodowej MEWA współpracuje z różnymi dostawcami z Europy i spoza terytorium Europy. Firmie MEWA zależy, aby nie tylko jej pracownicy mieli należyte warunki pracy, lecz aby również fabryki podwykonawców przestrzegały standardów minimalnych. Dlatego w 2010 r. jako jedno z pierwszych niemieckich przedsiębiorstw z branży usług tekstylnych wprowadziliśmy kodeks postępowania (Code of Conduct) dla naszych dostawców. Podpisując Codes of Conduct kontrahenci potwierdzają przestrzeganie kodeksu postępowania we własnym zakładzie oraz przez podwykonawców uczestniczących w procesach produkcyjnych związanych z artykułami MEWA. W każdej chwili możliwa jest niezapowiedziana kontrola, aby sprawdzić kodeks jest przestrzegany.