_MG_0434_7_fused_var.tif

Zrównoważony rozwój firmy MEWA

Przejmujemy odpowiedzialność

Długoterminowe myślenie, świadome działanie – zrównoważony rozwój w firmie MEWA

 • Gospodarność

  Odpowiedzialne i rozważne gospodarowanie, mające zapewnić stabilność przedsiębiorstwa i umożliwić.

 • Środowisko

  Ochrona środowiska i zasobów naturalnych, jak również inwestycje w technologie ochrony środowiska i ich ciągły rozwój.

 • Pracownicy

  Sprawiedliwe i bezpieczne warunki pracy dla wszystkich pracowników.

 • Klienci i społeczeństwo

  Odpowiedzialne postępowanie poprzez stosowanie wewnętrznego systemu zarządzania jakością, kodeksu postępowania dla partnerów biznesowych i dostawców, a także zaangażowanie społeczne w ogólne użyteczne projekty i zrzeszenia.

Od dobrych 30 lat temat zrównoważonego rozwoju coraz bardziej zyskuje na znaczeniu w gospodarce i podczas spotkań kadry zarządzającej. W kontekście odpowiedzialności przedsiębiorcy wobec społeczeństwa coraz większego znaczenia nabiera pojęcie Corporate Social Responsibility (CSR). Ten dobrowolny wkład przedsiębiorcy obejmuje ogólne aspekty ekologiczne, ekonomiczne i społeczne.Już w latach osiemdziesiątych właściciele grupy MEWA zatroszczyli się o przejęcie tego typu odpowiedzialności społecznej i uwzględnienie jej w wartościach podstawowych przedsiębiorstwa. Odpowiedzialnie może działać tylko ten, kto jest świadomy własnej odpowiedzialności. Te wartości podstawowe również dziś kształtują tożsamość firmy MEWA i w dalszym ciągu są przestrzegane przez kierownictwo i pracowników. Dzięki temu MEWA jest zrównoważonym, zdrowym i świadomym swojej odpowiedzialności przedsiębiorstwem.


Nasze zasady - odpowiedzialny biznes

Ochrona środowiska i zasobów

Sprawiedliwe i bezpieczne warunki pracy

Zachowanie zorientowane na wartości

Odpowiedzialność za środowisko

Procesy produkcyjne przyjazne dla środowiska i ochrona zasobów naturalnych są podstawowymi elementami systemu MEWA. Naszym celem w zakresie ochrony środowiska jest osiąganie lepszych wyników niż wymaga tego ustawodawca. Dotyczy to zarówno zakładów produkcyjnych, jak również produktów i usług. W tym celu firma MEWA nieustannie sprawdza, co można zoptymalizować pod kątem zrównoważonej produkcji i wyznacza standardy w branży. Większość systemów procesowych i środowiskowych w naszych zakładach to nasze własne opracowania lub zostały one rozwinięte z wykorzystaniem wiedzy firmy MEWA przez znanych producentów instalacji.


Nie bez przyczyny już w 1997 r. zostaliśmy wyróżnieni jako pierwsze przedsiębiorstwo w naszej branży międzynarodowym certyfikatem ochrony środowiska zgodnie z normą ISO 14001.

Zużycie energii

Stale pracujemy nad optymalizacją zużycia energii i zwiększeniem efektywności energetycznej naszych procesów. Aby osiągnąć te cele, zakłady firmy MEWA są zawsze wyposażone w najnowocześniejsze i szczególnie energooszczędne maszyny. W zakładach piorących do ogrzewania wody i pomieszczeń wykorzystywane jest ciepło pozyskiwane z linii pralniczych i suszarni za pomocą wielostopniowych systemów odzysku. Termiczny recykling zanieczyszczeń wypłukanych z czyściw tekstylnychh, głównie olejów pochodzących z recyklingu, może pokryć do 80 procent zapotrzebowania na energię w suszarkach i liniach pralniczych. W sumie rocznie oszczędza się około 7 milionów litrów oleju opałowego (kopalnej energii pierwotnej).
Pod koniec 2016 r. w firmie wprowadzono system zarządzania energią ISO 50001, który obejmuje planowanie i wdrażanie działań zapewniających minimalne zużycie energii.

Transport i logistyka

Aby zminimalizować wpływ transportu na środowisko, do naszej floty pojazdów wybieramy najnowsze i najbardziej przyjazne dla środowiska modele. Efektywne planowanie tras dostaw do klientów oraz regularne szkolenia kierowców serwisowych w zakresie technik jazdy pozwalających oszczędzać paliwo zapewniają optymalne wykorzystanie energii. 

Emisja

Powietrze odlotowe, powstające podczas obróbki termicznej, jest odprowadzane dopiero po dokładnym oczyszczeniu przez innowacyjne systemy. Dzięki naszym zaawansowanym systemom oczyszczania gazów spalinowych wymagane prawem wartości graniczne są nie tylko przestrzegane, ale również znacznie zaniżane.

Zakresy naszej odpowiedzialności

 • _Z__9175-93_Pano.tif

  Odpowiedzialność wobec środowiska

  Odpowiedzialność wobec środowiska

 • _Z__2334.tif

  Odpowiedzialność za naszych pracowników

  Odpowiedzialność za naszych pracowników

 • |

  Odpowiedzialność społeczna

  Odpowiedzialność społeczna

 • Detail__MG_9638.JPG

  Odpowiedzialność ekonomiczna

  Nasz rozwój gospodarczy jest ukierunkowany na stabilność oraz stały, zdrowy wzrost. Cel: długoterminowe inwestycje.