_MG_0434_7_fused_var.tif

Zrównoważony rozwój firmy MEWA

Przejmujemy odpowiedzialność

Długoterminowe myślenie, świadome działanie – zrównoważony rozwój w firmie MEWA

 • Gospodarność

  Odpowiedzialne i rozważne gospodarowanie, mające zapewnić stabilność przedsiębiorstwa i umożliwić.

 • Środowisko

  Ochrona środowiska i zasobów naturalnych, jak również inwestycje w technologie ochrony środowiska i ich ciągły rozwój.

 • Pracownicy

  Sprawiedliwe i bezpieczne warunki pracy dla wszystkich pracowników.

 • Klienci i społeczeństwo

  Odpowiedzialne postępowanie poprzez stosowanie wewnętrznego systemu zarządzania jakością, kodeksu postępowania dla partnerów biznesowych i dostawców, a także zaangażowanie społeczne w ogólne użyteczne projekty i zrzeszenia.

Od dobrych 30 lat temat zrównoważonego rozwoju coraz bardziej zyskuje na znaczeniu w gospodarce i podczas spotkań kadry zarządzającej. W kontekście odpowiedzialności przedsiębiorcy wobec społeczeństwa coraz większego znaczenia nabiera pojęcie Corporate Social Responsibility (CSR). Ten dobrowolny wkład przedsiębiorcy obejmuje ogólne aspekty ekologiczne, ekonomiczne i społeczne.Już w latach osiemdziesiątych właściciele grupy MEWA zatroszczyli się o przejęcie tego typu odpowiedzialności społecznej i uwzględnienie jej w wartościach podstawowych przedsiębiorstwa. Odpowiedzialnie może działać tylko ten, kto jest świadomy własnej odpowiedzialności. Te wartości podstawowe również dziś kształtują tożsamość firmy MEWA i w dalszym ciągu są przestrzegane przez kierownictwo i pracowników. Dzięki temu MEWA jest zrównoważonym, zdrowym i świadomym swojej odpowiedzialności przedsiębiorstwem.


Zakresy naszej odpowiedzialności

 • _Z__9175-93_Pano.tif

  Odpowiedzialność wobec środowiska

  Odpowiedzialność wobec środowiska

 • _Z__2334.tif

  Odpowiedzialność za naszych pracowników

  Odpowiedzialność za naszych pracowników

 • |

  Odpowiedzialność społeczna

  Odpowiedzialność społeczna

 • Detail__MG_9638.JPG

  Odpowiedzialność ekonomiczna

  Nasz rozwój gospodarczy jest ukierunkowany na stabilność oraz stały, zdrowy wzrost. Cel: długoterminowe inwestycje.