ABE-G03-MTS-TQM-3.tif

Zarządzanie jakością MEWA

Chcemy być najlepszym partnerem naszych klientów

Konsekwentny system zapewniający kompleksowe bezpieczeństwo i jakość – Zarządzanie jakością MEWA

Jakość to dla nas coś więcej niż warunek sukcesu i konkurencyjności na rynku. Stanowi ona miarę wyznaczającą kierunek naszych usług, gdyż dla naszych klientów chcemy być najlepszymi partnerami.

Z tego względu nie pozostawiamy jakości przypadkowi, ale konsekwentnie do niej dążymy. Dzień za dniem. We wszystkich obszarach: od opracowania produktu aż po serwis klienta.

Jakość zapewnia nasz szczegółowy, totalny system zarządzania jakością. Od 1992 r. firma MEWA posiada certyfikat odpowiadający normie ISO 9001. Państwa korzyści: uzyskują Państwo pozostające na stałym poziomie wysokie standardy jakości – w całej Europie, we wszystkich zakładach firmy MEWA.

Ukierunkowanie na klienta

Bliskość do naszych klientów i konsekwentne zorientowanie na rynek stanowią podstawą naszej koncepcji jakości. Oznacza to: intensywną opiekę nad klientami, regularne ich ankietowanie, badania rynku, korzystanie z niezawodnych dostawców i ścisłą współpracę z ekspertami i z różnych dziedzin. W taki sposób możemy szybko i elastycznie reagować na aktualne wymagania i trendy – a nawet wyprzedzać je o krok.

Audyt

Zarządzanie jakością musi być prowadzone konsekwentnie, systematycznie i według wyraźnie określonych kryteriów. Z tego względu zlecamy przeprowadzanie kontroli upoważnionym instytucjom, które sprawdzają przestrzeganie krajowych i międzynarodowych wytycznych oraz norm.Podczas regularnie przeprowadzanych audytów sprawdzane są nasze dokonania. W ten sposób unikamy błędów lub odpowiednio wcześnie możemy je rozpoznać i wprowadzać ulepszenia w myśl planowania i realizacji oraz zorientowania na klienta. Wynik: Wszystkie zakłady firmy MEWA mają certyfikat ISO 9001.


Nasz ogólny system zarządzania jakością

  • Ukierunkowanie wszystkich naszych działów przedsiębiorstwa na naszych klientów i rynki.
  • Regularna analiza sytuacji panującej na rynku i odpowiednie, ciągłe, optymalne dopasowanie naszych systemów usługowych i naszej oferty produktów.
  • Wysoka jakość i motywacja pracowników na wszystkich poziomach oraz włączenie ich w proces podejmowania decyzji.
  • Ukierunkowane ciągłe polepszanie wszystkich procesów roboczych oraz możliwość kontrolowania procesów na bieżąco.
  • Certyfikaty zgodnie z normą ISO 9001 i ISO 14001 (szczegółowe informacje o naszych placówkach znajdują się w poniższych certyfikatach).
  • Partnerska współpraca z dostawcami zgodnie z wyraźnie określonymi kryteriami jakości.
  • Prekursorskie kształtowanie technologii ochrony środowiska w naszej branży.
  • Wzmożone budowanie zaufania w społeczeństwie przy uwzględnieniu rozwoju sytuacji ogólnospołecznej.

+ Cor 1Certyfikat 14001 i Certyfikat 9001