_MG_9965_6_7_fused.tif

MEWA Wartości podstawowe

Nasze wymagania wobec nas samych

Odpowiedzialnie może działać tylko ten, kto jest świadomy własnej odpowiedzialności.

  • Nasza kultura

    Kulturę pracy w naszym przedsiębiorstwie charakteryzuje wzajemne zaufanie, szacunek oraz ścisła, harmonijna współpraca.

  • Nasz styl

    Osobisty wkład i nowoczesne zarządzanie charakteryzują styl naszych kadr kierowniczych.

  • Nasz znak firmowy

    Indywidualny serwis dla naszych klientów - nie ma znaczenia, w którym miejscu lokalizacji.

Jako przedsiębiorstwo rodzinne zawsze przejmowaliśmy i przejmujemy wartości jako zasadę naszego działania.  

„Wartości są to wyobrażenia, które w danym przedsiębiorstwie uznane są ogólnie za pożądane i ukierunkowują działania osób, tak brzmi obiegowa definicja tego pojęcia. Ale po co przedsiębiorstwo potrzebuje wartości? Często przyjmuje się, że wartości są dla przedsiębiorstwa tylko piękną ozdobą, która polerowana jest podczas przemówień w dni świąteczne. W firmie MEWA postrzegamy to całkiem inaczej: Nie używamy naszych wartości tylko do dekoracji, my według tych wartości żyjemy. Ukierunkowują one nasze działania. Dają nam one siłę do parcia naprzód i do wzrostu. Stanowią one motywację, aby przemieniać idee w czyn. Określają one markę MEWA. 

Przez ponad 100 lat historii naszego przedsiębiorstwa zdefiniowaliśmy tą świadomość w formie siedmiu wartości podstawowych.

Osobowość

Kulturę pracy w firmie MEWA charakteryzuje wzajemne zaufanie i ścisła, harmonijna współpraca między kolegami a pracownikami, partnerami a klientami. Ma to swoją tradycję: od trzech pokoleń jesteśmy przedsiębiorstwem rodzinnym. Styl naszej kadry kierowniczej wyróżnia osobiste zaangażowanie, odpowiedzialne działanie oraz nowoczesne zarządzanie. Indywidualna obsługa klientów to znak firmowy charakteryzujący działanie każdego z naszych pracowników

Gospodarność

Wieloletni sukces i stały wzrost osiągnęliśmy nie tylko dzięki naszym wspaniałym zasadom prowadzenia biznesu. Tak samo ważne dla osiągnięcia tych celów były rzetelność i duch przedsiębiorczości. Prawidłowa równowaga między postępem a gospodarnością stanowi po dzień dzisiejszy solidną podstawę dla przyszłych sukcesów.


Kwalifikacje

Każdy pracownik przyczynia się do sukcesu przedsiębiorstwa swoją wiedzą, zaangażowaniem oraz poczuciem przynależności do zespołu. W tym celu zapewniamy właściwe warunki, stawiając wymagania naszej załodze oraz wspierając ją – jako ludzi gotowych do ukierunkowanego współkształtowania naszej firmy.


Jakość

Najwyższe wymagania stawiamy sobie samym, naszym produktom i usługom. W takich warunkach oczywista jest stała optymalizacja naszych usług. Stosujemy przy tym tylko jedną miarę naszego sukcesu: zadowolenie naszych klientów.


Inwestycje

Wytyczanie nowych dróg, odkrywanie innowacyjnych rozwiązań, myślenie długoterminowe: w taki sposób kształtujemy naszą firmę. W tym celu inwestujemy w intensywne badania i rozwój nowych technik procesowych i produktów zgodnych z duchem postępu oraz wyjątkowych usług.


Środowisko

Ochronę środowiska i racjonalne gospodarowanie zasobami rozumiemy jako istotną zasadę działalności przedsiębiorstwa. Dlatego w tej kwestii jesteśmy zawsze na bieżąco a często nawet o krok wyprzedzamy konkurencję. W naszej branży stanowimy wzór stosowania najnowocześniejszych technologii ochrony środowiska.

Odpowiedzialność

Uważamy się za część wspólnoty, za którą ponosimy odpowiedzialność. Z tego względu angażujemy się w różnorodne inwestycje społeczne i kulturalne. Zgodnie z tą zasadą postępujemy we wszystkich naszych placówkach – w każdym regionie i w stosunku do mieszkających tam ludzi.