Wetterschutzkleidung - Clima S

Innowacyjność firmy MEWA

Przede wszystkim rozwój

Pionierzy w dziedzinie jakości – innowacje firmy MEWA

Innowacyjnym jest ten, kto jest zawsze gotowy do kontynuowania pracy nad rzeczami, aby odnosić sukcesy również w przyszłości. MEWA jest przedsiębiorstwem, które to właśnie czyni. Z pasją i poświęceniem. Na to kładziemy nacisk i to nas całkowicie pochłania. Nasza wizja bycia najlepszym przedsiębiorstwem Europy w zakresie zarządzania tekstyliami, odzwierciedla się we wszystkich naszych placówkach.


Dobre i zawsze nowe pomysły są stałym elementem składowym historii naszego przedsiębiorstwa i filozofii naszej firmy. Z jednej strony ciągle optymalizujemy nasze produkty i usługi, aby zaspokajać potrzeby i oczekiwania naszych klientów. Z drugiej strony stale rozwijamy nowe i ukierunkowane na przyszłość techniki procesowe, w których ochrona środowiska jest na pierwszym planie.


Nasze pomysły

Jeszcze na przełomie wieków maszyny w fabrykach były czyszczone prawie wyłącznie starymi szmatami lub odpadami wełnianymi. Po użyciu te ociekające gałgany trafiały po prostu do kotła grzejnego. Było to rozwiązanie, które nie tylko nie nadawało się do celów przemysłowych, lecz również było zbyt drogie. W 1908 r. Herrmann Gebauer wpadł na prosty, ale genialny pomysł oferowania czyściw tekstylnych z pełnym serwisem. Praktyczne i korzystne rozwiązanie, które w wymierny sposób przyczyniło się do ochrony środowiska.

I tak z tego prostego pomysłu powstało przedsiębiorstwo posiadające od początku przejrzyste struktury, zatrudniające 20 pracowników. Obecnie, ponad 100 lat później MEWA to kompleksowe zarządzanie tekstyliami dla zakładów przemysłowych oraz usługowych.


Nasze techniki procesowe

Firma MEWA znana jest z tego, że do rozwoju i postępu wykorzystuje nowe techniki procesowe.

Już w 1975 zainstalowano pierwszą instalację uzdatniania wody, w której zastosowano koncepcję energii własnej. Wkrótce potem w placówkach w Stuttgarcie oraz Manching powstaje również pierwsze urządzenie do spalania zużytego oleju.

 

W latach 80-tych firma MEWA uruchomiła pierwszą biologiczną oczyszczalnię ścieków, wtedy zainstalowano też pierwszą płuczkę gazów spalinowych.

W 1995 MEWA czyni przygotowania do mającej wkrótce obowiązywać normy europejskiej. Funkcjonować zaczyna jej pierwsza własna oczyszczalnia zużytego powietrza - całkowicie w myśl ochrony środowiska. We wrześniu 1997 r. jako pierwsze przedsiębiorstwo w branży MEWA otrzymuje uznawany na całym świecie certyfikat ochrony środowiska zgodnie z normą ISO 14001.


Nasze standardy

Przykład z roku 2000 pokazuje, jak z innowacyjnych rozważań w firmie MEWA wyprowadzona została ogólnie obowiązująca norma jakości.
Pomimo ścisłych przepisów dotyczących higieny w przemyśle środków spożywczych zazwyczaj pracownicy prali swoje ubrania robocze w domu. Wynik: Odzież nie zawsze była higienicznie czysta.

W wyniku tych działań MEWA przy współudziale prof. dr Johannesa prof. dr Johannesa Krämera z Instytutu Mikrobiologii Uniwersytetu w Bonn znacząco wpłynęła na opracowanie systemu „Analizy Zagrożeń i Walki ze Skażeniami Biologicznymi″ (system RABC) dla zakładów usługowych z branży tekstylnej. MEWA jako pierwsze przedsiębiorstwo w branży sprawdza odzież zawodową po każdym etapie obróbki pod względem ewentualnych zanieczyszczeń mikrobiologicznych. Testy te uwzględniają między innymi tzw. skażenia krzyżowe, w celu uniknięcia przedostania się przykładowo pleśni szlachetnej z produkcji sera na odzież użytkowaną w browarach lub piekarniach.

Firma MEWA ponownie wyznacza standardy. Standardy jakości opracowane przez firmę MEWA stanowią podstawę nowej europejskiej normy EN 14065 dotyczącej tekstyliów poddawanych obróbce w pralni.