Stosowanie "ciasteczek"

Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Poprzez korzystanie z tej strony zgadzasz się na ich wykorzystanie. Szczegółów dowiesz się tutaj.

Jak prane są czyściwa? Czyli jak zapewnić odpowiednią jakość i chronić środowisko?

[Warszawa, luty 2017 r.]. W procesie prania czyściw, które często mają kontakt z substancjami i zanieczyszczeniami, stanowiącymi zagrożenie dla środowiska naturalnego (oleje, tłuszcze czy smary), jego ochrona jest bardzo istotna. MEWA rozumie to: od wielu lat jest to jedno z najważniejszych zadań w firmie, które realizowane jest w oparciu o certyfikaty ISO, a mianowicie ISO 14001 (ochrona środowiska) oraz 9001 (zarządzanie jakością). Dotyczy to zarówno procesu produkcji, samych produktów, jak i usług.

Strategiczne zarządzanie ochrona środowiska jest realizowane w firmie MEWA m.in. poprzez wykorzystanie i ciągłe udoskonalanie urządzeń i instalacji technologicznych oraz redukujących obciążenie środowiska naturalnego. Takie technologie jak:

-           Termiczne przetwarzanie i wykorzystywanie odpadów

-           Odzyskiwanie ciepła

-           Oczyszczanie powstających ścieków

-           Innowacyjne rozwiązania w zakresie oszczędzania zasobów naturalnych,

umożliwiają zrównoważone i ekonomicznie funkcjonowanie przedsiębiorstwa.  

Wyroby tekstylne firmy MEWA, takie jak np. czyściwa bawełniane, wynajmowane są klientom w ramach tzw. pełnego serwisu: są one dostarczane klientom, zabrudzone czyściwa są potem od nich odbierane i prane, a następnie czyste już czyściwa ponownie udostępniane są klientom. Oznacza to na przykład, iż co roku w zakładach firmy MEWA pranych jest ok. 960 mln sztuk czyściw. Aby przy tak ogromnej ilości czyściw sprostać wyzwaniom, jakie niesie ze sobą ochrona środowiska, MEWA już od wielu lat stosuje w swoich pralniach odpowiednie urządzenia pozwalające zredukować obciążenie środowiska naturalnego.

Przykładem tego jest opracowana przez firmę MEWA tzw. technika kaskadowa, pozwalająca uzdatniać wodę do płukania i do prania. W ramach tej technologii woda nadająca się jeszcze do ponownego wykorzystania w fazie płukania, jest filtrowana, uzdatniana i wykorzystywana w kolejnych fazach prania. W trakcie prania stosowane są możliwie najmniejsze dawki środków piorących. Zużycie wody, w porównaniu z normalną eksploatacją, może być w takim przypadku nawet o 50% mniejsze. Zminimalizowane ilości powstających ścieków odciążają tym samym lokalne oczyszczalnie i nie stanowią zagrożenia dla cieków wodnych.

W rezultacie wstępnej fizycznej i chemicznej obróbki, ścieki i szkodliwe substancje mogą być w znacznym stopniu oddzielone od wody. Reszta zanieczyszczeń ulega rozkładowi przez bakterie w ramach biologicznej fazy oczyszczania. Tym samym, oczyszczona woda osiąga w zakładach MEWA stopień czystości wynoszący 99,8 %.

Energia uzyskiwana z zanieczyszczeń i ochrona zasobów naturalnych

Ochrona zasobów naturalnych stanowi integralną część systemu zarządzania ochroną środowiska w firmie MEWA. Wielostopniowe odzyskiwanie ciepła z instalacji piorących i suszących w oparciu o wymienniki ciepła, pozwala zredukować zużycie energii niezbędnej do podgrzewania wody i pomieszczeń zakładu.

W tkalni firmy MEWA w Immenhausen produkowanych jest łącznie ponad 100 mln sztuk czyściwa rocznie. Powstające przy tym kłaczki bawełny są zasysane i zbierane automatycznie przy pomocy nowoczesnych urządzeń. Nie są one jednak utylizowane, lecz przetwarzane na materiał izolacyjny, który stosowany jest potem na przykład w przemyśle motoryzacyjnym do wytłumiania wnętrz samochodów. Rocznie jest przetwarzanych i wykorzystywanych w ten sposób ok. 72 ton bawełnianych odpadów.

Pan Roman Benedykciuk

Adiunctor

ul. Nugat 8 m 59

02776 Warszawa