Stosowanie "ciasteczek"

Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Poprzez korzystanie z tej strony zgadzasz się na ich wykorzystanie. Szczegółów dowiesz się tutaj.

Jak bezpiecznie transportować i składować brudne czyściwa? MEWA ma rozwiązanie.

Brudne czyściwa, jakie powstają w zakładach rzemieślniczych i przemysłowych w trakcie produkcji lub prac naprawczych, zawierają z reguły niebezpieczne substancje w postaci olejów czy rozpuszczalników i innych zanieczyszczeń, a zatem ich usuwanie musi odbywać się w sposób bezpieczny i niezawodny.

Zużyte jednorazowe czyściwa kwalifikowane są z reguły jako niebezpieczne odpady, które należy odpowiednio usuwać. Inaczej jest w przypadku czyściw wielokrotnego użytku, oferowanych przez firmę MEWA w ramach systemu pełnej obsługi, bowiem zużyte czyściwa, które są prane przez usługodawcę, mogą być potem wykorzystane ponownie, nie są odpadem w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska. Za usunięcie wypłukanych w trakcie prania substancji zanieczyszczających odpowiada firma MEWA.

Brudne czyściwa mogą także stanowić zagrożenie pożarem

Nasączone w.w. cieczami i substancjami brudne czyściwa są łatwopalne. Oleje stosowane do czyszczenia, mające zdolność do samonagrzewania się, mogą reagować z tlenem znajdującym się w powietrzu i wytwarzać tym samym ciepło, powodujące zapalenie się czyściwa. Dlatego też brudne czyściwa nie powinny być składowane w otwartych pojemnikach. Należy w tym celu stosować tylko zamykane pojemniki.
MEWA Textil-Service AG & Co. na to także ma rozwiązanie, a mianowicie SaCon®. Czyściwa wielokrotnego użytku firmy MEWA są wysłane, składowane i odbierane wyłącznie w opracowanych przez firmę MEWA bezpiecznych pojemnikach. Pojemnik SaCon® posiada właściwości, które sprawiają, że umożliwia on bezpieczne składowanie czyściw i najwyższe bezpieczeństwo w trakcie ich transportu:

  • posiada szczelne zamknięcie
  • spełnia wymogi w zakresie bezpieczeństwa
  • pokrywę zaopatrzona jest w uszczelkę, zamontowaną metodą wtrysku, można ją szybko i szczelnie zamknąć dzięki zaciskom jest zaopatrzony z praktyczne kółka ułatwiające jego transportowanie.

Tak zabezpieczony kontener SaCon® można nawet po zakończeniu pracy pozostawić w miejscu, gdzie został ustawiony w warsztacie, a więc tam, gdzie jest najczęściej używany.

Użytkownik wiele zyskuje

Inteligentny system czyściw firmy MEWA to wyraźne korzyści dla użytkownika. Klient otrzymuje czyściwo wielokrotnego użytku o dobrej chłonności. MEWA bierze na siebie obowiązki wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i ochrony środowiska naturalnego w odniesieniu do czyściw. Klient nie musi zatem sam wykazywać, iż zanieczyszczony materiał usunięto i wykorzystano ponownie. Będąc produktem wielokrotnego użytku, czyściwa są też bardzo ekologiczne. Pozwalają one zredukować znaczne ilości niebezpiecznych odpadów, bowiem mogą być prane i ponownie stosowane do 50 razy. Brudne czyściwa są prane przez firmę MEWA i przygotowywane do ponownego użycia z zachowaniem wymogów określonych w normach DIN EN ISO 9001 oraz DIN EN ISO 14001.

Twój kontakt

Pan Roman Benedykciuk

Adiunctor

ul. Nugat 8 m 59

02776 Warszawa