NEU__AB_5165.tif

Badanie „Leading Employer“

MEWA w grupie 1% najlepszych pracodawców w Niemczech

MEWA w grupie 1% najlepszych pracodawców w Niemczech

Po raz trzeci uzyskaliśmy wyróżnienie jako „Leading Employer“ (Wiodący Pracodawca). Prowadzone od 2017 roku badanie wykazało, iż należymy do grona najlepszych pracodawców w całych Niemczech.

Z wyróżnienia jako „Leading Employer“ jesteśmy szczególnie dumni, bowiem na potrzeby tego badania wykorzystywana jest obszerna baza danych licząca 100 000 firm, 200 międzynarodowych źródeł informacji oraz wyniki działania 300 tzw. botów wyszukujących - analizowanych jest łącznie 8 mln danych.

Badanie daje odpowiedzi na różne pytania. Jaka jest sytuacja w firmie odnośnie zadowolenia, zdrowia, benefitów czy rozumienia wartości, jakimi kieruje się przedsiębiorstwo? Co mówią o firmie pracownicy, audytorzy, osoby starające się pracę, eksperci i dziennikarze? Jakie wypowiedzi o firmie można znaleźć w badaniach, konkursach, w portalach oceniających przedsiębiorstwa, w audytach czy w ankietach?

Rezultat tego badania dla nas oznacza, iż należymy do grona 1% najlepszych pracodawców w Niemczech. Bardzo nas to cieszy, bowiem świadczy o tym, iż podążamy właściwą drogą: dla naszych obecnych i przyszłych pracowników pragniemy tworzyć przyjemne, bezpieczne, inspirujące i przyszłościowe środowisko pracy.

Pan Roman Benedykciuk

Adiunctor

ul. Nugat 8 m 59

02776 Warszawa