Stosowanie "ciasteczek"

Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Poprzez korzystanie z tej strony zgadzasz się na ich wykorzystanie. Szczegółów dowiesz się tutaj.

Ochrona danych osobowych

W skrócie to co najważniejsze


Zagadnienie ochrony danych osobowych traktujemy bardzo poważnie W poniższym oświadczeniu o ochronie danych osobowych przedstawiono szczegółowo, co dokładnie dzieje się z danymi osób przeglądających strony internetowej naszej firmy.


Oświadczenie o ochronie danych osobowych1. Informacje ogólne

Przykładamy dużą wagę do ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane przez naszą firmę w związku z niniejszą publikacją internetową zgodnie z odnośnymi przepisami o ochronie danych osobowych. Nasza firma podlega w szczególności postanowieniom federalnej ustawy o ochronie danych osobowych (BDSG) i ustawy o telemediach (TMG). Zgodnie z tymi przepisami firma MEWA ma w szczególności prawo do gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych, o ile jest to wymagane do uzasadnienia, ukształtowania treściowego lub zmiany stosunku umownego o korzystaniu z niniejszej publikacji internetowej i oferowanych za jej pośrednictwem usług (dane o stanie), dla umożliwienia korzystania z niniejszej publikacji internetowej i oferowanych za jej pośrednictwem usług (dane użytkowe), jak również do realizacji zamówień.Chcielibyśmy zwiększyć zaufanie użytkowników do naszej oferty i z tego względu prezentujemy sposób obchodzenia się z danymi osobowymi. W tym miejscu można dowiedzieć się, jakie informacje są zbierane i jak te informacje są wykorzystywane.2. Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych

Dane osobowe to informacje o warunkach osobowych lub rzeczowych określonej lub możliwej do ustalenia osoby fizycznej.

Dostęp do strony internetowej
W przypadku wejścia użytkownika na stronę internetową firmy MEWA i przy wywołaniu dowolnego pliku dane o tym procesie zapisywane są w pliku z protokołem. Korzystanie z informacji związanych z danymi osobami nie ma miejsca.

Formularze kontaktowe
Dane osobowe są pobierane poprzez przesłanie do naszej firmy przewidzianego do tego celu formularza kontaktowego, który znajduje się na stronie internetowej lub poprzez nawiązanie kontaktu za pomocą e-maila. W ten sposób można nawiązać z nami kontakt, uzyskać od nas informacji i wziąć udział w konkursie. Każda osoba podejmuje niezależną decyzję, czy i jakie informacje przekazuje naszej firmie tą drogą. Do gromadzonych danych osobowych zaliczane są zwłaszcza dane kontaktowe, jak np. imię, nazwisko, adres firmy, adres e-mail i numer telefonu, jak również opcjonalnie nr faksu. Do tego dochodzą dalsze dane, takie jak na przykład ilość pracowników w przedsiębiorstwie i ich funkcja wewnątrz przedsiębiorstwa, aby było możliwe lepsze opracowywanie Państwa zapytań.

Sklep MEWA
W sklepie firmy MEWA można składać zamówienia, przekazywać zwroty, zgłaszać naprawy lub zlecenia zmiany oraz korzystać z innych usług internetowych. W ramach rejestracji użytkownika portalu myMEWA gromadzimy dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, adres firmowy, funkcja sprawowana w przedsiębiorstwie, adres e-mail i numer telefonu. Zarejestrowani użytkownicy za pomocą nazwy użytkownika i hasła mają dostęp do swojego konta klienta, w którym między innymi można zmieniać dane podstawowe klienta.

Ponadto w celu realizacji zamówień gromadzimy dane odnośnie rachunku bankowego przedsiębiorstwa i dane ważne dla realizacji umowy takie jak: zamówione artykuły, ceny kupna, warunki dostawy i płatności. Z wyżej wymienionych danych korzystamy w ramach celu umowy zwłaszcza w celu realizacji zamówień, zarządzania kontaktami z klientami, dostawy towarów i dla realizacji płatności oraz przekazujemy je ewentualnie partnerom, z których usług firma MEWA korzysta przy realizacji umowy (np. instytucje bankowe).

Podanie o pracę online składane w firmie MEWA
Państwa dokumenty podania o pracę mogą Państwo przekazać w trybie online. W tym celu mogą Państwo wypełnić formularz kontaktowy z danymi osobowymi (nazwisko, adres, numery telefonu, nazwisko urodzenia i adres e-mail) oraz dane dotyczące życzenia zatrudnienia i życiorysu (ukończenia szkoły, wykształcenia / studiów, wykształcenia zawodowego, języków, znajomości informatyki i pozostałych kwalifikacji) lub wpisać te dane w ankiecie podania o pracę. W podaniu o pracę w trybie online pobierane są osobiste dane (nazwisko, imię, adres, numery telefonów, data urodzenia, miejsce urodzenia i adres mailowy) oraz dane dotyczące motywacji złożenia podania o pracę, wykształcenia, szkolenia, wykształcenia zawodowego, studiów, doświadczenia zawodowego, znajomości języków, znajomości informatyki i pozostałych kwalifikacji. Oprócz tego mogą Państwo załadować dokumenty podania o pracę i życiorysu. Dane pobrane w ramach podania o pracę w trybie online zapisywane są na zlecenie spółki MEWA, która zamieściła ogłoszenie o naborze na podstawie opracowania zlecenia w znaczeniu § 11 Federalnej Ustawy o Ochronie Danych Osobowych przez Knowledge Network GmbH na okres trwania procedury naboru lub (o ile było to pożądane) w celu uwzględnienia w przyszłych ogłoszeniach o naborze w grupie firmy MEWA. Po uwzględnieniu Państwa podania o pracę w przyszłych ogłoszeniach o naborze mogą Państwo wyrazić zgodę na podstawie następujących oświadczeń o wyrażeniu zgody:

„Wyrażam zgodę na możliwość uwzględnienia mojego podania o pracę w innych ogłoszeniach naboru spółek grupy MEWA w kraju oraz za granicą w Europie, a także poza Europą i zapisania go w tym celu. W przypadku niewyrażenia na to zgody, mogę w każdym momencie złożyć wniosek o skasowanie moich danych pod adresem poczty elektronicznej karriere@mewa.de.“

Jeżeli nie wyrazili Państwo zgody na uwzględnianie Państwa podania o pracę w przyszłych ogłoszeniach naboru, Państwa dane podania o pracę zostaną po zakończeniu procedury naboru skasowane.

Odpowiedzialność za gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych w ramach niniejszej publikacji internetowej ponosi firma MEWA Textil-Service AG & Co Management OHG z siedzibą w Wiesbaden, Niemcy. W przypadku zapytań, podań o pracę w trybie online lub zamówień w sklepie MEWA Państwa dane są przekazywane do odpowiedniej spółki MEWA, która jest miejscowo odpowiedzialna za realizację Państwa zamówienia lub zapytania ofertowego lub też za ogłoszenie naboru jako do placówki odpowiedzialnej w celu dalszego opracowania.

Odpowiednia spółka firmy MEWA wykorzystuje dane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie, realizacji zamówienia lub rozpatrzenia podania o pracę, jak również do własnych celów reklamowych i marketingowych, np. do przesyłania informacji i ofert o produktach firmy MEWA oraz usługach pocztą, telefonicznie lub e-mailem, i to tylko wtedy, jeśli nie zostało to zastrzeżone. Jeśli - tak, jak np. przy przesyłaniu biuletynów - wymagana jest zgoda klienta, staramy się ją uzyskać na samym wstępie. Dane klientów nie są przekazywane osobom trzecim poza grupą MEWA na potrzeby samodzielnej reklamy przez osoby trzecie.

3. Cookies i Web Controlling

to pliki, które są zapisywane na dysku twardym komputera użytkownika względnie w pamięci pośredniej przeglądarki internetowej.Pliki cookie wykorzystywane są przez nas do zapisywania informacji ważnych dla sesji w ramach strony internetowej. Pliki cookie zostają skasowane na koniec sesji i nie są trwale przechowywane.Mogą one być stosowane celach marketingowych i optymalizacji na pojedynczych stronach strony internetowej www.mewa.de Produkty i usługi firmy WiredMinds AG (www.wiredminds.de). W trakcie tego pobierane, przetwarzane i zapisane są dane, z których między innymi mogą zostać utworzone profile użytkowania pod pseudonimem. Tam, gdzie jest to możliwe, profile użytkowania są całkowicie anonimowe. W tym celu możliwe jest stosowanie cookies. Cookies to małe pliki tekstowe, które zapisywane są w przeglądarce internetowej odwiedzającego, służące do ponownego rozpoznawania przeglądarki internetowej. Pobrane dane, które mogą zawierać dane osobowe, przekazywane są do WiredMinds lub pobierane bezpośrednio przez WiredMinds. WiredMinds może korzystać z informacji, które są pozostawiane w trakcie odwiedzin na stronach internetowych, aby sporządzać anonimowe profile użytkowania. Uzyskane w ten sposób dane nie są używane bez osobno udzielonej zgody przez daną osobę, aby osobiście identyfikować odwiedzającego niniejszą stronę internetową i nie są gromadzone z danymi osobowymi za pośrednictwem osoby używającej pseudonim. O ile pobierane są adresy IP, są one niezwłocznie po ich pobraniu anonimizowane poprzez skasowanie ostatniego bloku cyfr. W każdej chwili można sprzeciwić się gromadzeniu, przetwarzaniu i zapisywaniu danych ze skutkiem na przyszłość.


Wyłączenie śledzenia stron sieci web przez WiredMindsPonadto nie możemy wykluczyć, że przy korzystaniu z odnośników do stron zewnętrznych nie zostaną zastosowane pliki cookie lub tego rodzaju techniki. Nie mamy na to żadnego wpływu. W związku z tym odsyłamy do odpowiedniego oświadczenia o ochronie danych osobowych na odnośnej stronie internetowej.4. Google Analytics

O ile ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, czyli z serwisu analizy stron internetowych Google Inc. („Google“), w trakcie tego procesu stosowane są cookies (ciasteczka), które umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej przez Państwa.Informacje wytworzone przez cookies dotyczące korzystania z niniejszej strony internetowej są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane.Jednakże w przypadku aktywizacji anonimizacji adresu IP na tej stronie internetowej, Państwa adres IP jest wcześniej skracany w obrębie krajów członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach, które zawarły umowę o Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej. Pełny adres IP wysyłany jest jedynie w wyjątkowych przypadkach na serwer Google w USA i tam skracany. Na nasze zlecenie firma Google będzie korzystała z tych informacji, aby przeanalizować korzystanie z tej strony internetowej w celu zestawienia aktywności na stronie internetowej i wykonania dla nas usług powiązanych z korzystaniem z Internetu.


Adres IP przekazany z Państwa przeglądarki w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innym danymi Google. Zapisowi cookies mogą Państwo zapobiec poprzez odpowiednie ustawienie Państwa oprogramowania przeglądarki. Zwracamy Państwa uwagę na to, że w tym przypadku ewentualnie nie będą Państwo mogli korzystać w pełni wszystkich funkcji tej strony internetowej. Oprócz tego mogą Państwo zapobiec rejestracji danych wytwarzanych przez cookies i korzystania z danych związanych ze stroną internetową (łącznie z adresem IP) oraz przetwarzania tych danych przez Google poprzez pobranie wtyczki (plugin) przeglądarki dostępnej pod poniższym linkiem (

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de)

i jej zainstalowanie.Alternatywnie mogą Państwo uniknąć rejestrowania danych przez Google Analytics na Państwa urządzeniu końcowym poprzez kliknięcie na następujący link. Ustawiany jest Opt Out Cookie, które zapobiega w przyszłości rejestracji Państwa danych w trakcie odwiedzi tej strony internetowej: Dezaktywacja Google Analytics . Jeżeli skasują Państwo swoje cookies, muszą Państwo ponownie kliknąć na ten link.Dalsze informacje odnośnie warunków korzystania i ochrony danych osobowych znajdą Państwo pod adresem

http://www.google.com/analytics/terms/de.html

bzw. unter

http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.

Zwracamy Państwa uwagę, że na tej stronie internetowej Google Analytics została poszerzona o kod „gat._anonymizeIp();“, aby zagwarantować anonimową rejestrację adresów IP (tak zwane maskowanie IP).5. Bezpieczeństwo

Dane użytkowników zapisujemy na serwerach firmy MEWA Textil-Service AG & Co Management OHG w Niemczech. Dostęp do tych danych ma jedynie kilka specjalnie upoważnionych osób, które zajmują się obsługą techniczną, handlową lub redakcyjną serwerów. Stosujemy środki, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników.Dane użytkowników chronione są przed utratą, zniszczeniem, fałszowaniem, manipulacją i nieupoważnionym dostępem lub nieupoważnionym ujawnieniem.6. Przekazywanie danych osobowych osobom trzecim nie ma miejsca

Stosujemy dane osobowe zgodnie z objaśnieniami zawartymi w oświadczeniu o ochronie danych osobowych i zasadniczo nie przekazujemy danych osobowych bez Państwa zgody osobom trzecim.Przekazanie danych osobowych odbywa się regularnie tylko wtedy, gdy jest to wymagane do realizacji zamówienia.7. Pozostałe przetwarzanie danych i korzystanie z nich

Bardziej szczegółowe sposoby przetwarzania i wykorzystania danych osobowych użytkowników występują tylko, jeśli jest to wyraźnie dopuszczone przez przepisy prawa lub jeśli użytkownik wyraźnie zezwolił na to w procesie przetwarzania i wykorzystania danych.8. Linki do innych stron internetowej

Nasze strony internetowe MEWA zawierają linki do innych stron internetowych.Nie ponosimy odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych na tych stronach internetowych.9. Zmiana oświadczenia o ochronie danych osobowych

Dalszy rozwój Internetu i naszej publikacji Internetowej może mieć wpływ również na niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych. Z tego względu zastrzegamy możliwość zmiany oświadczenia o ochronie danych osobowych w przyszłości.10. Kontakt

Odnośnie szczegółowych zapytań o ochronie danych osobowych dostępny jest nasz pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych pod adresem e-mail. Datenschutzbeauftragter@MEWA.de

Stan: sierpień 2016 r.