Deklaracja ochrony danych osobowych

W skrócie to co najważniejsze

Zagadnienie ochrony danych osobowych traktujemy bardzo poważnie. W poniższym oświadczeniu o ochronie danych osobowych przedstawiono szczegółowo, co dokładnie dzieje się z danymi osób przeglądających strony internetowej naszej firmy.

Deklaracja ochrony danych osobowych

(Stan na dzień: 25 maja 2018 r.)

Jak postępujemy z danymi osobowymi?

Ochrona i bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych mają dla nas wysoki priorytet. Państwa dane osobowe przetwarzane są przez nas w związku z obsługą niniejszej strony internetowej przy uwzględnieniu odpowiednich przepisów o ochronie danych osobowych. W zakresie przetwarzania danych obowiązują nas przepisy europejskiego Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO, ang. GDPR) oraz krajowa ustawa o ochronie danych osobowych.

Chcemy zwiększyć poziom zaufania u osób korzystających z naszej oferty i z tego powodu i dokładnie wyjaśnić szczegółowo postępowanie z Państwa danymi osobowymi oraz poinformować o przysługujących Państwu prawach na podstawie artykułów 12, 13, 14 i 21 RODO. W niniejszej deklaracji ochrony danych osobowych, która jest specyficzna dla strony WWW, dowiecie się Państwo, jakie dane osobowe są zbierane podczas korzystania z naszej strony www.mewa.pl i w jaki sposób z nimi postępujemy.

Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych i do kogo mogą się Państwo zwrócić?

Podmiotami odpowiedzialnymi za przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu przepisów RODO i innych właściwych przepisów dotyczących danych osobowych jako współadministratorzy są:

1. MEWA Textil-Service AG & Co. Management OHG

John-F.-Kennedy-Straße 4
65189 Wiesbaden
Telefon centrala: +49 611 7601-0
Faks: +49 611 7601-361
E-Mail: info@mewa-service.pl; info@mewa.de
info@mewa.de%20">
Formularz kontaktowy na stronie WWW

MEWA Textil-Service AG & Co. Management OHG jest częścią grupy kapitałowej z lokalizacjami w Niemczech i w Europie.

2. MEWA Textil - Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Andersa 15; 41-200 Sosnowiec,
nr KRS: 0000255546,
nr NIP: 644-328-56-54,
nr REGON: 240347918,
kapitał zakładowy: 10.030.000 zł
Tel.: 32 363 82 60
E-Mail: info@mewa-service.pl

Nasza Inspektor Ochrony Danych ma swoje biuro w:

MEWA Textil-Service AG & Co. Management OHG
Datenschutzbeauftragte
John-F.-Kennedy-Straße 4
65189 Wiesbaden
E-Mail: ochronadanychosobowych@mewa-service.pl

Co to są dane osobowe?

Dane osobowe to wszystkie dane i informacje, które dotyczą zidentyfikowanych lub możliwych do zidentyfikowania osób fizycznych.

W jakich celach przetwarzamy Państwa dane osobowe? Na jakiej podstawie prawnej się to odbywa?

Dane osobowe przetwarzamy w ustalonych celach, które dla Państwa informacji objaśnimy szczegółowo poniżej. W jakim zakresie i w jaki sposób konkretnie są przetwarzane Państwa dane zależy w szczególności od tego, jakie usługi, funkcje i oferty zamieszczone na naszej stronie WWW będą wykorzystane. Dane osobowe są przetwarzane, aby

 • mogli Państwo otworzyć i odwiedzić stronę WWW oraz abyśmy mogli ochronić naszą stronę WWW i inne systemy pod kątem zabezpieczeń;
 • mogli Państwo się z nami skontaktować (formularz kontaktowy / zapytanie e-mail / live chat);
 • mogli Państwo złożyć u nas online aplikację o pracę;
 • nasze przedsiębiorstwo mogło zoptymalizować treści na stronie WWW w sposób przyjazny dla użytkownika i dostosowany do potrzeb (włącznie z wyświetlaniem dostosowanych do użytkownika reklam na tej i innych stronach WWW).

Operacje przetwarzania danych o większym zakresie niż wymienione w niniejszej deklaracji ochrony danych osobowych dokonywane są tylko w przypadkach, w których upoważniają lub obligują nas do tego przepisy prawne lub Państwo wyrazili jednoznaczną zgodę na takie operacje. O ewentualnej zmianie celu przetwarzania danych poinformujemy Państwa uwzględniając odpowiednie uwarunkowania prawne.

(1) Otwarcie naszej strony i odwiedziny na naszej stronie WWW

Naszą stronę WWW można odwiedzać w celach czysto informacyjnych bez udzielania dodatkowych informacji o osobie odwiedzającej. Po odwiedzeniu naszej strony WWW zostają jedynie zapisane techniczne dane dostępowe przekazane automatycznie przez Państwa przeglądarkę, tzn. nazwa dostawcy usług internetowych, strona z której wywołano naszą stronę, data i godzina odwiedzin i dane rozpoznawcze użytej przeglądarki/systemu operacyjnego. Serwer WWW zapisuje przy tym zawsze również adres IP urządzenia, który to adres przy spełnieniu dalszych warunków może umożliwić przyporządkowanie do poszczególnej osoby. W uzupełnieniu wykorzystujemy ciasteczka (cookies), aby zoptymalizować i dostosować do Państwa naszą stronę nawet do wizyt o charakterze czysto informacyjnym (informacje szczegółowe na ten temat oraz opcje kształtowania strony podane są w rozdziale „Użycie cookies i powiązanych funkcji/technologii”). Nie dochodzi do połączenia danych dostępowych z innymi źródłami informacji, nie ma miejsca także analiza danych do celów marketingowych.

Zapis wyżej wymienionych danych dostępowych odbywa się w tzw. plikach dzienników serwerowych na naszym serwerze WWW i jest wymagany ze względów technicznych do zapewnienia właściwego funkcjonowania strony WWW oraz bezpieczeństwa systemu. Poza powyższymi powodami dane dostępowe wykorzystujemy wyłącznie do ukształtowania dostosowanego do potrzeb oraz optymalizacji naszej oferty internetowej zw celach czysto statystycznych i bez powiązania z konkretną osobą odwiedzającą stronę.

Po odwiedzinach na naszej stronie WWW w celu zapoznania się z naszą ofertą towarów i innymi usługami lub skorzystania z tych usług, dochodzi do tymczasowego zapisu danych dostępowych i pliku dziennika na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (podstawa prawna), w szczególności do wykonania czynności przedumownych. Ponadto przytoczony art. 6 ust. 1 lit. b RODO stanowi podstawę prawną tymczasowego zapisu danych dostępowych i plików dziennika. Uzasadniony interes naszego przedsiębiorstwa w tej kwestii polega na tym, że chcemy udostępnić Państwu stronę WWW funkcjonującą prawidłowo i przyjazną dla użytkownika oraz zapewnić bezpieczeństwo naszych systemów.

Dane dostępowe zebrane w ramach używania naszej strony WWW przechowywane są tylko przez okres, w którym są one wymagane do osiągnięcia powyższych celów. Adres IP urządzenia należącego do osoby odwiedzającej naszą stronę pozostaje przy tym zapisany na serwerze WWW przez maksymalnie 7 dni.

(2) Formularz kontaktowy / zapytania

Dane osobowe są przez nas zbierane i zapisywane, jeżeli wpisują je Państwo na przewidzianym do tego formularzu kontaktowym na naszej stronie WWW i przesyłają do nas lub kontaktują się z nami w inny sposób (pocztą e-mail lub poprzez live chat). Osoba wypełniająca formularz sama decyduje o tym, czy i jakie informacje udostępnia nam w danym formularzu kontaktowym. W przypadku kontaktu poprzez e-mail/live chat, zapisujemy informacje dostarczone przez użytkownika. Podczas wykorzystania formularza kontaktowego na naszej stronie WWW zbieramy następujące dane: tytuł, imię, nazwisko*, firmę*, ewentualnie numer klienta, liczbę pracowników, adres, adres e-mail* i numer telefonu oraz temat konsultacji / temat zapytania* oraz indywidualną wiadomość / pytanie. Dane oznaczone gwiazdką (*) są danymi obligatoryjnymi, które są nam potrzebne do prawidłowej odpowiedzi na zapytanie. Ponadto dane dobrowolnie dostarczone przez użytkownika pozwalają nam lepiej przyporządkować i właściwie rozpatrzyć zapytanie. Przy wykorzystaniu formularza kontaktowego na naszej stronie WWW zapisywane są przy wysłaniu następujące techniczne dane dostępowe: data i godzina wysłania zapytania oraz Państwa adres IP (Informacje uzupełniające o wykorzystaniu funkcji live chat podane są w rozdziale „Użycie cookies i powiązanych funkcji/technologii”.)

Po nawiązaniu przez daną osobę kontaktu z naszą firmą w ramach istniejącego stosunku umownego lub kontaktu przed uzyskaniem informacji o naszej ofercie towarowej i innych usługach, przetwarzamy dane i informacje podane przez tą osobę w celu rozpatrzenia i odpowiedzi na zapytanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO (podstawa prawna). Zapis technicznych danych dostępowych zebranych podczas wysyłania formularza dokonywany jest w celu przygotowania technicznego możliwości kontaktowych oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa systemu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO (podstawa prawna) i służy do ochrony uzasadnionych interesów.

Dane osobowe zebrane w związku z nawiązaniem przez Państwa kontaktu z naszą firmą zapisywane są w celu i na okres rozpatrywania zapytania. Zapisane w związku z tym techniczne dane dostępowe przechowywane są tylko przez okres, przez który są one konieczne ze względów technicznych, w szczególności do zapewnienia właściwego funkcjonowania możliwości kontaktu oraz bezpieczeństwa systemu. Adres IP urządzenia należącego do osoby odwiedzającej naszą stronę pozostaje przy tym zapisany na serwerze WWW przez maksymalnie 7 dni.
 

(3) Aplikacja o pracę w MEWA online

Dokumenty aplikacyjne można do nas przesłać drogą elektroniczną. W tym celu można wypełnić formularz kontaktowy zawierający dane osobowe (nazwisko, imię, adres, numery telefonów, datę urodzenia i adres e-mail), jak również dane dotyczące aspiracji odnośnie zatrudnienia i kariery zawodowej (ukończona szkoła, wykształcenie/studia, doświadczenie zawodowe, języki, wiedza z zakresu obsługi komputera i inne) (por. powyżej) lub wprowadzić te dane do formularza aplikacyjnego online. W formularzu aplikacyjnym online są gromadzone dane osobowe (nazwisko, imię, adres, numery telefonów, data urodzenia, miejsce urodzenia i adres e-mail), jak również informacje dotyczące motywacji, edukacji szkolnej, szkolenia zawodowego, studiów, doświadczenia praktycznego, znajomości języków obcych, wiedzy z zakresu obsługi komputera i inne. Dodatkowo można również przesłać list motywacyjny i CV. Dane zgromadzone w formularzu aplikacyjnym online zostaną przekazane odpowiedniej spółce MEWA, która ogłasza nabór lub wskazuje wakujące stanowiska, są przez nią przechowywane w celach związanych z aplikacją i przetwarzane na własną odpowiedzialność. Firma MEWA, która ogłasza nabór lub wskazuje wakujące stanowiska, przechowuje dokumentację aplikacyjną oraz dane związane z aplikacją przez okres maksymalnie 6 miesięcy od chwili zakończenia procedury aplikacyjnej, o ile ze względów prawnych lub ustawowych nie jest wymagane dłuższe lub krótsze przechowywanie, chociażby ze względu na możliwość dochodzenia roszczeń, jak również jeżeli osoba aplikująca nie wyrazi zgody na udział w kolejnych procesach rekrutacyjnych. W przypadku aplikowania na wolne stanowisko w dziale sprzedaży dane zgromadzone w formularzu aplikacyjnym online na zlecenie spółki MEWA, która wystawiła ogłoszenie o pracę, w celu realizacji tego zlecenia będą przechowywane przez firmę Knowledge Network GmbH przez cały czas trwania procesu rekrutacyjnego.

Na Państwa życzenie zgromadzone dane będą również przechowywane w celu aplikowania również na inne ogłoszeniach o pracę w grupie MEWA. Aby Państwa aplikacja została uwzględniona również w przypadku innych ogłoszeń o pracę, jest wymagane wyrażenie następującej zgody w ramach procesu rekrutacyjnego online:

"Zgadzam się, aby w okresie dwóch lat moja aplikacja była rozpatrywany również w przypadku innych ogłoszeń o pracę ogłoszonych przez spółki grupy MEWA w kraju i za granicą zgodnie z polityka prywatności. Jeżeli nie będę już wyrażać na to zgody, w każdej chwili mogę wycofać swoją zgodę, wysyłając wiadomość e-mail na adres karriere@mewa.de. Przyjmuję do wiadomości pozostałe informacje o ochronie danych i sposobie postępowania z moimi danymi aplikacyjnymi”.

W przypadku cofnięcia zgody drogą elektroniczną dane aplikacyjne zostaną usunięte w oznaczonym terminie sześciu miesięcy od chwili zakończenia procedury aplikacyjnej, chyba że dalsze przechowywanie danych będzie konieczne ze względu na możliwość dochodzenia roszczeń.

Przetwarzanie Państwa danych przekazanych w ramach aplikacji online odbywa się w celu podjęcia decyzji o nawiązaniu i realizacji stosunku pracy na podstawie art. 221 § 1 kodeksu pracy (podstawa prawna) lub, jeżeli zostanie na to wyrażona zgoda, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

(4) Użycie cookies i powiązanych funkcji/technologii

(4.1)

Aby nasza strona miała atrakcyjną formę i możliwe było wykorzystanie określonych funkcji, stosujemy w niektórych jej obszarach tzw. cookies. Cookies są plikami, które podczas odwiedzin na naszej stronie są zapisywane na dysku użytkownika lub w pamięci pośredniej jego przeglądarki internetowej. Ponadto jako „cookies” określamy także „web beacon” oraz inne porównywalne technologie zapisu do śledzenia aktywności użytkownika. Web-beacon to najczęściej przejrzyste elementy graficzne, z reguły nie większe niż 1 x 1 piksela, które włączone są w stronę WWW i przy pomocy których cookies mogą być rozpoznane na urządzeniach użytkownika.

Cookies wykorzystywane są przez nas do zapisu informacji ważnych dla sesji przeglądania danej strony WWW. Cookies tracą ważność na zakończenie sesji / wyświetlania strony przez przeglądarkę (cookies sesyjne) i nie zostają trwale zapisane. Inne cookies pozostają na komputerze użytkownika po danej sesji przeglądarki i umożliwiają nam ponowne rozpoznanie komputera użytkownika podczas jego następnej wizyty (tzw. trwałe cookies). Trwałe cookies są automatycznie kasowane po upływie zadanego okresu, który może różnić się zależnie od rodzaju cookies.

Cookies mogą być podzielone na następujące kategorie/typy:                          


Cookies konieczne

Cookies wymagane do koniecznego wykonania specyficznych funkcji strony WWW

Cookies funkcjonalne

Cookies służące do realizacji usług i funkcji strony WWW (np. odtwarzania filmów wideo) i/lub zwiększenia „użyteczności” strony WWW.

Cookies do pomiaru wydajności

Cookies do pomiaru wydajności naszej strony WWW i jej zawartości.

Cookies analityczne/śledzące

Cookies wykorzystywane do analiz danych dotyczących siedziby, interesów osób odwiedzających oraz podobnych kwestii, które pozwalają uzyskać informacje o odwiedzających naszą stronę i o poszukiwanych treściach.

Cookies reklamowe

Cookies do wyświetlania ogłoszeń i reklam na stronach w całym Internecie, szczególnie w celu dostarczania ogłoszeń i reklam, dopasowanych odpowiednio do specyfiki przeglądania/zainteresowań użytkownika.

Cookies do przesyłania wiadomości

Cookies wykorzystywane do przesyłania wiadomości

Cookies do mediów społecznościowych

Cookies wykorzystywane do funkcji mediów społecznościowych jak udostępnianie, przesyłanie i polecanie stron WWW innym osobom.

Oczywiście można odwiedzać naszą stronę WWW bez wykorzystania cookies. Użytkownik ma możliwość zdezaktywowania wykorzystania cookies na swoim komputerze poprzez zmianę ustawień przeglądarki dla cookies. Cookies można z reguły zdezaktywować poprzez funkcję „Pomoc” przeglądarki internetowej. Proszę uwzględnić jednak fakt, że ustawienia te mogą ewentualnie ograniczyć funkcjonalność i dostępność naszej strony WWW. Dalsze informacje o ustawieniach i dezaktywacji cookies zamieszczone są ponadto poniżej w objaśnieniach dotyczących konkretnych cookies i powiązanych z nimi funkcji i technologii wykorzystywanych w ramach odwiedzin naszej strony internetowej.

Niektóre z cookies, wykorzystywane na naszej stronie internetowej pochodzą od podmiotów trzecich, które analizują działanie naszej strony i zainteresowania odwiedzających, dokonują pomiaru wydajności naszej strony, ustalają rodzaje i zakres reklam stosownie do zapotrzebowania na naszej i innych stronach oraz komunikują się z użytkownikiem. W ramach naszej strony WWW stosujemy zarówno cookies first party (widoczne tylko z domeny, którą się odwiedza w danym momencie), jak również cookies third party (widoczne poza domeną i stosowane regularnie przez podmioty trzecie). Dane szczegółowe:

(4.2) 

Init/MEWA

Typ cookie:    Funkcjonalne pliki cookie 
Nazwa cookie:  viewport
Ważność:  1 dzień
Opis/objaśnienia:  Zapisuje aktualne wykonanie układu strony / wielkości strony. Przykładowe wartości: lg, xxs, xxl
Typ cookie: Cookies funkcjonalne
Nazwa cookie: cookielayer
Ważność: 1 rok
Opis/objaśnienia: Otrzymuje wartość „true” gdy osoba odwiedzająca stronę podczas pierwszej wizyty na stronie kliknęła w okienku informacyjnym „OK”. Wskazuje, że użytkownik został poinformowany o zapisie cookies przez stronę MEWA.

 

Typ cookie: Cookies analityczne/śledzące
Nazwa cookie: cookielayer _RequestVerification Token
Ważność: Session
Opis/objaśnienia: To cookie jest tworzone, gdy użytkownik wypełni formularz i prawidłowo go wyśle.

Typ cookie: Funkcjonalne pliki cookie
Nazwa cookie: searchFilters + ItemId (Nazwa pliku cookie jest generowana dynamicznie na podstawie odpowiedniej strony wyszukiwania i wybranego filtra)
Ważność: Sesyjne pliki cookie

Opis/objaśnienia: Te pliki cookie przechowują aktualnie wybrane filtry wyszukiwania, indywidualnie dla każdego użytkownika. Dla każdej strony wyszukiwania tworzony jest osobny plik cookie. Zapisują one wybrane ustawienia wyszukiwania w celu poprawy jakości użytkowania.

Microsoft

Typ cookie: Cookies konieczne
Nazwa cookie: ASP.NET_SessionId
Ważność: Session
Opis/objaśnienia: To cookie jest automatycznie zapisywane przez nasz serwer WWW, w celu zapisu informacji o stanie sesji, które służą aplikacjom do zapamiętywania informacji specyficznych dla użytkownika. Cookie to jest kasowane przy zamknięciu przeglądarki. W szczególności jest ono wykorzystywane do identyfikacji poszczególnych osób, które odwiedzają stronę WWW.

Google Services (Analytics, AdWords, etc.)

Typ cookie:        Cookies analityczne/śledzące i Cookies reklamowe
Nazwa cookie: _ga / _gid / _gat _MewaTotal / _gat_MewaLKZ
Ważność: Maks. 2 lata

Opis/objaśnienia: Niniejsza strona WWW wykorzystuje Google Analytics, narzędzie do analizy statystyk serwisów WWW firmy Google Inc. („Google”). Google posiada certyfikat na podstawie umowy Privacy - Shield (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Typ cookie: Cookies analityczne/śledzące i Cookies reklamowe
Nazwa cookie: _ga / _gid / _gat _MewaTotal / _gat_MewaLKZ
Ważność: Maks. 2 lata
Opis/objaśnienia: Niniejsza strona WWW wykorzystuje Google Analytics, narzędzie do analizy statystyk serwisów WWW firmy Google Inc. („Google”). Google posiada certyfikat na podstawie umowy Privacy - Shield  https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Zgoda na zastosowanie Google Analytics oznacza wykorzystanie cookies umożliwiających wykorzystanie strony internetowej. Google Analytics wykorzystuje wyłącznie cookies first party. Dane szczegółowe:

Cookies Google Analytics _ga / _gid wykorzystywane są do odróżnienia użytkowników. Wartości są tutaj generowane przypadkowo. Google Analytics wykorzystuje te dane ID do zarządzania użytkownikami, sesjami i kampaniami oraz zbierania informacji o odwiedzinach na naszej stronie. Te cookies nie są wykorzystywane do identyfikacji poszczególnych osób i tracą ważność po ustalonym czasie 2 lat (_ga) lub 24 godzin (_gid).

Cookies Google Analytics _gat_MewaTotal / _gat_MewaLKZ zawierają numer/ID powiązanych kont „Google Analytics”. Te cookies nie są wykorzystywane do identyfikacji poszczególnych osób, lecz wyłącznie do zdefiniowania ilości zapytań. Te cookies tracą ważność po ustalonym czasie 1 minuty.

Informacje utworzone przez cookies są używane przez Google na nasze zlecenie w celu analizy wykorzystania naszej strony WWW, zestawienia raportów o aktywności na stronie oraz wykonania innych usług powiązanych z wykorzystaniem strony WWW i Internetu.

Informacje o wykorzystaniu przez użytkownika niniejszej strony WWW utworzone przez cookies Google Analytics przesyłane są z reguły na serwer Google w USA i tam zapisywane. Okres zapisu przez Google odpowiednich danych na poziomie użytkownika i zdarzeń wynosi 14 miesięcy (najkrótszy okres ustawienia). Ponadto w związku z tym chcemy wskazać, że na tej stronie WWW Google Analytics wykorzystuje się tylko z aktywną anonimizacją IP. W związku z powyższym adres IP użytkownika zostaje skrócony przez Google na obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej (UE) lub w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Pełny adres IP wysyłany jest jedynie w wyjątkowych przypadkach na serwer Google w USA i tam skracany. W żadnym przypadku adres IP nie jest łączony z innymi danymi Google.

Google AdWords: ponadto używamy informacji utworzonych Cookies Google Analytics do tego, aby poprzez retargeting zintensyfikować przesyłanie ogłoszeń do użytkowników, którzy już odwiedzili naszą stronę WWW. W związku z tym stosujemy Google AdWords do włączenia ogłoszeń w wyszukiwarce i w sieci reklamowej Google. Nie obejmuje to własnego Google AdWords Pixel.

Użytkownik może poprzez odpowiednie ustawienia w przeglądarce zablokować zapisywanie cookies Google Analytics (patrz wyżej). Użytkownik może ponadto zablokować rejestrowanie danych utworzonych przez cookie, które dotyczą wykorzystania przez niego strony WWW (włącznie z jego adresem IP) dla Google oraz przetwarzanie tych danych przez Google instalując dodatek do przeglądarki (add-on), służący do dezaktywacji Google Analytics dostępny pod linkiem http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de-DE. Alternatywnie użytkownik może zablokować rejestrowanie danych przez Google Analytics na urządzeniach mobilnych instalując na nich dodatek dostępny pod linkiem:

Wyłączenie z obowiązku śledzenia.

W tym przypadku ustawiane jest cookie opt-out, blokujący rejestracje danych użytkownika podczas jego przyszłych wizyt na tej stronie WWW. Aby skasować swoje cookies w danej przeglądarce, należy ponownie kliknąć na ten link.

Dalsze informacje dotyczące Google Analytics oraz zasad bezpieczeństwa i ochrony danych oraz możliwości ustawień i odwołania zgody znajdują się na stronach Google https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners („Wykorzystanie danych przez Google przy korzystaniu ze stron internetowych lub aplikacji naszych partnerów”) lub https://support.google.com/analytics („Zasady bezpieczeństwa i ochrony danych Google Analytics”).

Typ cookie: Cookies funkcjonalne
Nazwa cookie: 1P_JAR / AID / APISID / CONSENT / HSID / NID / SAPISID / SID / SIDCC / SSID
Ważność: Maks. 2 lata

Opis/objaśnienia: Te cookies służą do włączenia dalszych usług i serwisów Google (np. Google Maps, YouTube). Są one wymagane do poprawy jakości wyświetlania lub zapisania ustawień. Użytkownik może je zastosować do celów statystycznych, analitycznych i retargetingu.

Typ cookie: Cookies funkcjonalne
Nazwa cookie: 1P_JAR / AID / APISID / CONSENT / HSID / NID / SAPISID / SID / SIDCC / SSID
Ważność: Maks. 2 lata
Opis/objaśnienia: Te cookies służą do włączenia dalszych usług i serwisów Google (np. Google Maps, YouTube). Są one wymagane do poprawy jakości wyświetlania lub zapisania ustawień. Użytkownik może je zastosować do celów statystycznych, analitycznych i retargetingu.

Sitecore 

Typ cookie: Cookies analityczne/śledzące
Nazwa cookie: SC_ANALYTICS_ GLOBAL_COOKIE
Ważność: 1 rok
Opis/objaśnienia: To cookie analityczne stosowane jest przez Sitecore. Śledzi ono powtórne wizyty użytkownika na stronie internetowej. Informacje o wykorzystaniu przez użytkownika niniejszej strony WWW utworzone przez cookies (np. ustawienia przeglądarki, ustawienia języka, kliknięte treści) przesyłane są do serwera Sitecore w USA, gdzie zostają zapisane. Zapisujemy związane z tym informacje ponadto w bazie danych i wykorzystujemy je do poprawy naszej strony internetowej. To cookie nie jest wykorzystywane do identyfikacji poszczególnych osób, które odwiedzają stronę WWW.
Typ cookie: Wymagane pliki cookie
Nazwa cookie: tempFormData
Ważność: Koniec sesji
Opis/objaśnienia: Zapisuje dane formularza wprowadzone przez użytkownika w tym pliku cookie, a następnie drukuje je na stronie z podziękowaniem.


LiveZilla


Typ cookie:
Cookies do przesyłania wiadomości
Nazwa cookie: lz_geo_region / lz_user_did / lz_geo_tz / lz_userid / lz_last_visit / lz_geo_lat / lz_geo_long / lz_geo_data / lz_geo_ctryiso / lz_geo_city / lz_visits
Ważność: 100 dni

Opis/objaśnienia: Na tej stronie WWW w celu włączenia funkcji programu Live Chat wykorzystujemy technologię LiveZilla GmbH, Byk-Gulden-Straße 18, 78224 Singen, Niemcy (http://www.livezilla.net/). Przy każdym wyświetleniu naszej strony WWW poprzez te komponenty zbierane są dane do analizy strony i użytkowania systemu Live Chat i z danych tych poprzez zastosowanie cookies mogą być tworzone pod pseudonimem profile użytkownika. LiveZilla stosujemy tylko przy aktywnej anonimizacji/maskowaniu IP. Użytkownik może poprzez odpowiednie ustawienia w przeglądarce zablokować zapisywanie cookies LiveZilla (patrz wyżej).

Typ cookie: Cookies do przesyłania wiadomości
Nazwa cookie: lz_geo_region / lz_user_did / lz_geo_tz / lz_userid / lz_last_visit / lz_geo_lat / lz_geo_long / lz_geo_data / lz_geo_ctryiso / lz_geo_city / lz_visits
Ważność: 100 dni
Opis/objaśnienia: Na tej stronie WWW w celu włączenia funkcji programu Live Chat wykorzystujemy technologię LiveZilla GmbH, Byk-Gulden-Straße 18, 78224 Singen, Niemcy (http://www.livezilla.net/). Przy każdym wyświetleniu naszej strony WWW poprzez te komponenty zbierane są dane do analizy strony i użytkowania systemu Live Chat i z danych tych poprzez zastosowanie cookies mogą być tworzone pod pseudonimem profile użytkownika. LiveZilla stosujemy tylko przy aktywnej anonimizacji/maskowaniu IP. Użytkownik może poprzez odpowiednie ustawienia w przeglądarce zablokować zapisywanie cookies LiveZilla (patrz wyżej).

Outbrain

Typ cookie: Cookies reklamowe
Nazwa cookie: _ofcap_DOC1 / optimizelyBuckets / com.silverpop.iMAWebCookie / criteo / optimizelySegments / optimizelyEndUserId / rcktfl / _ga / apnxs / ttd / cdws / obuid _fcap_CAM4 / _vwo_uuid_v2 / _utastes_1 / km_e / obca_vid / km_lv / _ceg.s / _ceg.u / km_ai / obca_data / adrl / __utmz / __utma
Ważność: Session
Opis/objaśnienia: Na naszej stronie WWW wykorzystujemy technologie/widżety dostawcy usług Outbrain UK Ltd., 5 New Street Square, EC4A 3TW, London, UK („Outbrain”), poprzez które nasi użytkownicy kierowani są na dalsze, ewentualnie ich interesujące treści oraz strony WWW podmiotów trzecich (dodatki retargetingowe) Aby to umożliwić Outbrain wykorzystuje cookies sesyjne. Wyświetlenie zaleceń przez Outbrain odbywa się poprzez cookies na bazie pseudonimizacji, dane osobowe użytkowników nie zostają zapisane. Dane rejestrowane przez Outbrain to: źródła urządzeń, typ przeglądarki oraz anonimizowany adres IP użytkownika. W celu zapewnienia pełnej anonimizacji adresu IP ostatni oktet adresu IP jest usuwany. Dane zapisywane przez Outbrain są zapamiętywane przez okres 24 miesięcy od ostatniej interakcji użytkownika. Dalsze informacje dotyczące ochrony danych osobowych przez Outbrain znajdują się w ich własnych przepisach o ochronie danych osobowych na stronie http://www.outbrain.com/de/legal/privacy. Użytkownik może tam w każdej chwili zadeklarować swoją rezygnację (opt-out), poprzez którą wyrazi on sprzeciw wobec wykorzystaniu danych użytkowych i innych danych a także wobec wyświetlaniu przez Outbrain stron WWW polecanych na bazie zainteresowań. Po deklaracji swojej rezygnacji (opt-out) treści/zalecenia Outbrain nie będą określane na bazie treści wyszukiwanych przez użytkownika. W celu zadeklarowania swojej rezygnacji kliknij „Odrzuć” (opt-out) w deklaracji ochrony danych osobowych Outbrain, którą można pobrać pod adresem http://www.outbrain.com/de/legal/privacy.

Facebook 

Typ cookie: Cookies reklamowe
Nazwa cookie: sb / fr / xs / datr / c_user
Ważność: Maks. 2 lata
Opis/objaśnienia: W obrębie naszej strony WWW wykorzystujemy tzw. „piksel Facebooka” firmy Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA („Facebook”). Przy pomocy piksela Facebooka możliwe jest określenie odwiedzających tę stronę grupą docelową wyświetlania i ogłoszeń (tzw. „Facebook-Ads”). Ponadto piksel Facebooka pozwala śledzić zachowanie użytkowników, po tym jak użytkownicy np. przez kliknięcie na ogłoszenie Facebooka zostaną przekierowani na stronę internetową. Procedura ta służy do analizy skuteczności ogłoszeń reklamowych Facebooka do celów statystycznych i badania rynku i może przyczynić się do optymalizacji przyszłych działań reklamowych.

Piksel Facebooka włączany jest podczas wyświetlenia tej strony WWW przez Facebooka i przy odpowiednim ustawieniu może ustawiać cookies. Następnie po zalogowaniu się lub wizycie na Facebooku w stanie zalogowanym, wizyta na tej stronie zostanie zaznaczona w profilu użytkownika. Wszystkie zebrane dane są dla nas, jako podmiot zarządzający stroną anonimowe, nie pozwalają nam wyciągać wniosków dotyczących tożsamości użytkowników. Jednakże dane te są zapisywane przez Facebook i przetwarzane, co umożliwia powiązanie z danym profilem użytkownika i Facebook może użyć tych danych, zgodnie ze swoją dyrektywą o użyciu danych ( https://www.facebook.com/about/privacy/ ). Facebook posiada certyfikat na postawie umowy Privacy-Shield (http://https//www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

Użytkownik strony może ograniczyć zapisywanie swoich danych przy pomocy piksela Facebooka i powiązanych z nim cookies poprzez odpowiednie ustalenia swojej przeglądarki internetowej (patrz wyżej). Ponadto można zablokować rejestrowanie danych użytkownika przez piksel Facebooka w czasie wizyty na naszej stronie WWW klikając na poniższy link.
W tym przypadku ustawiane jest cookie opt-out, blokujący rejestracje danych użytkownika w przyszłości. Aby skasować swoje cookies w danej przeglądarce, należy ponownie kliknąć na ten link. Ponadto cookie opt-out obowiązuje tylko w konkretnie używanej przeglądarce i tylko dla strony/domeny WWW, na której kliknięto link. W celu dokonania ustawień o zasięgu wykraczającym za domenę/urządzenie Pan/i jako użytkownik/użytkowniczka Facebooka może wejść na przygotowaną w tym celu stronę i tam zmienić ustawienia reklamy dostosowanej do użytkownika: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Typ cookie: Pliki cookie analizy/śledzenia
Nazwa cookie: facebookOptOut
Ważność: 1 rok
Opis/objaśnienia: Plik cookie OptOut umożliwiający użytkownikowi dezaktywację śledzenia na Facebooku. Jeżeli taki plik cookie występuje, kod śledzenia piksela Facebooka nie jest wstawiany do kodu źródłowego. Wyłączenie z trybu śledzenia.

YouTube

Typ cookie: Cookies funkcjonalne
Nazwa cookie: VISI-TOR_INFO_1_LIVE / _gid / dkv / _ga / CONSENT / YSC / PREF / SID / APISID / LOGIN_INFO / SSID / HSID / SAPISID
Ważność: Maks. 2 lata

Opis/objaśnienia: Na naszej stronie WWW znajdują się filmy YouTube z kanału MEWA (https://www.mewa.de/newsroom/alle-videos/), które można odtworzyć bezpośrednio na naszej stronie WWW. Dostawcą platformy wideo jest przedsiębiorstwo YouTube LLC z siedzibą główną w 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA („YouTube”). YouTube jest przedsiębiorstwem powiązanym z Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google”).

Filmy YouTube umieszczono na podstawie tzw. „rozszerzonego modułu ochrony danych”, tzn. że żadne dane o użytkowniku nie są przekazywane do YouTube, jeżeli film nie zostanie odtworzony. Takie przesyłanie danych rozpoczyna się dopiero w momencie uruchomienia filmu, na co nie mamy żadnego wpływu. Użytkownik poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki może zablokować zapisywanie cookies przez YouTube.

Dalsze informacje o przetwarzaniu danych w ramach serwisu YT oraz przysługujących w związku z tym prawach oraz możliwościach ustawienia w zakresie ochrony sfery prywatnej zamieszczone są w warunkach korzystania oraz informacjach o ochronie danych osobowych przez YouTube: https://www.youtube.com/t/terms , http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Typ cookie: Cookies funkcjonalne
Nazwa cookie: VISI-TOR_INFO_1_LIVE / _gid / dkv / _ga / CONSENT / YSC / PREF / SID / APISID / LOGIN_INFO / SSID / HSID / SAPISID
Ważność: Maks. 2 lata
Opis/objaśnienia: Na naszej stronie WWW znajdują się filmy YouTube z kanału MEWA (https://www.mewa.de/newsroom/alle-videos/), które można odtworzyć bezpośrednio na naszej stronie WWW. Dostawcą platformy wideo jest przedsiębiorstwo YouTube LLC z siedzibą główną w 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA („YouTube”). YouTube jest przedsiębiorstwem powiązanym z Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google”).

Filmy YouTube umieszczono na podstawie tzw. „rozszerzonego modułu ochrony danych”, tzn. że żadne dane o użytkowniku nie są przekazywane do YouTube, jeżeli film nie zostanie odtworzony. Takie przesyłanie danych rozpoczyna się dopiero w momencie uruchomienia filmu, na co nie mamy żadnego wpływu. Użytkownik poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki może zablokować zapisywanie cookies przez YouTube.

Dalsze informacje o przetwarzaniu danych w ramach serwisu YT oraz przysługujących w związku z tym prawach oraz możliwościach ustawienia w zakresie ochrony sfery prywatnej zamieszczone są w warunkach korzystania oraz informacjach o ochronie danych osobowych przez YouTube: https://www.youtube.com/t/termshttp://www.google.de/intl/de/policies/privacy

(4.3)

Powyższe, bazujące na cookies operacje przetwarzania danych wykonywane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (podstawa prawna) i służą do ochrony uzasadnionych interesów. Nasze uzasadnione interesy polegają tutaj w szczególności na tym, że chcemy mieć możliwość udostępnienia Państwu strony WWW zoptymalizowanej technicznie i dostosowanej do potrzeb włącznie z odpowiednimi ogłoszeniami reklamowymi (także na stronach dostawców trzecich) oraz zapewnić bezpieczeństwo naszych systemów.

(5) Linki do mediów społecznościowych (SoMe)


Na naszej stronie WWW znajdują się linki do mediów społecznościowych jak Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn i Xing. Po kliknięciu danego linku lub powiązanej grafiki SoMe użytkownik zostaje przekierowany na stronę danego dostawcy. Chcieliśmy podkreślić, że w ramach tej operacji nie przetwarzamy żadnych danych i nie ponosimy odpowiedzialności za treści stron internetowych, do których umieszczone są linki. W momencie kliknięcia na link mediów społecznościowych SoMe proszę uwzględniać zawsze dyrektywy o wykorzystaniu danych oraz informacje o ochronie danych osobowych danego dostawcy.

Jak chronimy dane użytkownika?

Przeprowadzamy działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych użytkownika i chronimy naszą stronę WWW i inne systemy poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne. Dane użytkownika chronione są przede wszystkim przed utratą, zniszczeniem, sfałszowaniem, manipulacją, modyfikacją przez niepowołane osoby, nieuprawnionym dostępem oraz nieuprawnionym udostępnieniem i rozpowszechnianiem. Ponadto dane przekazane nam przez użytkownika przez naszą stronę WWW są w trakcie przesyłania przez Internet kodowane w standardzie SSL.


Kto otrzymuje dane użytkownika i czy są one przekazywane do kraju trzeciego lub organizacji międzynarodowej?

Początkowo tylko nasi pracownicy zajmujący się techniczną, handlową i redakcyjną obsługą klienta, posiadają informacje dotyczące danych osobowych użytkowników Do realizacji tych celów Państwa dane są przekazywane ewentualne także pracownikom innych spółek grupy kapitałowej MEWA, jeżeli jest to wymagane do odpowiedniej obsługi (np. w celu odpowiedzi na zapytanie). Jeżeli Pan/Pani przykładowo jako klient objęci będą obsługą przez spółkę w innym kraju, to odpowiednie zapytanie poprzez nasz formularz kontaktowy będzie skierowane do rozpatrzenia również przez tą spółkę.

Ponadto w ramach wyjaśnionych wcześniej operacji przetwarzania danych zatrudniamy zewnętrznych usługodawców lub ewentualnie zlecamy im wykonanie odpowiednich usług. Gdy usługodawcy ci otrzymają jako wykonawcy zlecenia Państwa dane osobowe, to w trakcie obsługi tych danych są zobligowani do ścisłego przestrzegania naszych wytycznych. Poniżej prezentujemy kategorie szczegółowo kategorie zewnętrznych odbiorców:

 • usługodawcy IT, np. w ramach administracji i hostingu naszej strony WWW lub poszczególnych serwisów/funkcji oraz pomiarów i analizy strony WWW
 • usługodawcy logistyczni, w celu przesyłania klientom zamówionych towarów i broszur informacyjnych,
 • usługodawcy finansowi i banki, przy realizacji płatności,
 • firmy windykacyjne i doradcy prawni w przypadku dochodzenia naszych roszczeń.

W ramach wykorzystania podanych usług analitycznych przesyłamy adres IP Państwa urzędznia ewentualnie także do USA (patrz u góry w rozdziale „Użycie cookies i powiązanych funkcji/technologii”). Następuje to w skróconej/zamaskowanej formie. Transfer danych w ramach tych operacji odbywa się na podstawie rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/1250 Komisji Europejskiej z 12 czerwca 2016 zgodnie z dyrektywą 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady o adekwatności ochrony danych osobowych stosowanych przez UE i USA lub na podstawie innych środków ochronnych. Ponadto nie przekazujemy Państwa danych osobowych do krajów spoza UE lub EOG lub do organizacji międzynarodowych w rozumieniu art. 4 nr 26 RODO.

Jakie prawa przysługują osobie, której dotyczą dane osobowe?

Osobie, której dotyczą dane zgodnie z warunkami prawnymi przysługują poniższe prawa, które w każdej chwili w formie pisemnej lub elektronicznej, mogą być wyegzekwowane od nas lub od pracujących na nasze zlecenie usługodawców zajmujących się ochroną danych osobowych pod podanymi adresami kontaktowymi (patrz wyżej „Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych i do kogo mogą się Państwo zwrócić?”):

 • Prawo do informacji: osoby, których dotyczą dane osobowe są zgodnie z art. 15 RODO w każdej chwili upoważnione do zażądania potwierdzenia, czy poszczególne dane osobowe są przetwarzane; jeżeli tak jest, to zgodnie z art. 15 RODO mają ponadto prawo, zażądania informacji o tych danych osobowych oraz określonych innych informacji (m.in. celu przetwarzania, kategorii danych osobowych, kategorii odbiorców, planowanego okresu zapisu, praw osoby, której dotyczą dane, pochodzenia danych) oraz kopii odnośnych danych.
 • Prawo do poprawy danych osobowych: osoby, których dotyczą dane są zgodnie z art. 16 RODO uprawnione, do zażądania poprawienia danych osobowych, w przypadku, gdy są one nieprawdziwe lub błędne.
 • Prawo do skasowania danych osobowych: osoby, których dotyczą dane, pod warunkami zgodnie z art. 17 RODO są uprawnione do żądania niezwłocznego skasowania ich danych osobowych. Prawo do skasowania nie przysługuje m.in. w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych jest wymagane do spełnienia zobowiązania prawnego (np. ustawowego okresu przechowywania) lub do dochodzenia, wykonania, lub obrony roszczeń prawnych
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych: osoby, których dotyczą dane, pod warunkami zgodnie z art. 18 RODO są uprawnione do zażądania ograniczenia przetwarzania ich danych osobowych.
 • Prawo do możliwości przenoszenia danych osobowych: osoby których dotyczą dane, pod warunkami zgodnie z art. 20 RODO są uprawnione do zażądania, aby dane raz przez nie udostępnione mogły zostać przekazane w zestrukturyzowanym, powszechnym i standardowym formacie cyfrowym.
 • Zgodnie z art. 21 RODO:
  osoby, których dotyczą dane mają prawo, aby z powodów wynikających z ich szczególnej sytuacji, w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu ich danych osobowych, które wykonywane było na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e (wykonywanie zadania w interesie publicznym) lub art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadnione interesy osoby odpowiedzialnej); dotyczy to także profilowania opierającego się na tych przepisach. W przypadku złożenia sprzeciwu przez osobę zainteresowaną jej dane nie będą dalej przetwarzane, chyba, że przedstawimy znaczące powody do dalszego ich przetwarzania, które będą miały wyższy priorytet od praw i swobód osoby zainteresowanej lub gdy przetwarzanie danych osoby zainteresowanej służy do dochodzenia roszczeń lub obrony prawnej. Przepis ten nie obowiązuje jeżeli wykonujemy przetwarzanie danych w oparciu o wyżej wymienione przepisy dotyczące reklamy bezpośredniej. W przypadku sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów reklamy bezpośredniej, odpowiednie dane osobowe - bez ograniczeń i niezależnie od rozważenia sprzecznych interesów - nie będą dalej przetwarzane w tych celach. Sprzeciw na przetwarzanie danych zgodnie z art. 21 RODO można przesłać do nas lub naszej Inspektor Ochrony Danych w formie pisemnej lub poprzez e-mail na podane dane adresowe (patrz wyżej „Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych i do kogo mogą się Państwo zwrócić?”).
 • Prawo do odwołania: osoby, których dotyczą dane mają prawo w każdej chwili odwołać udzielone ewentualnie deklaracje ochrony danych osobowych ze skutkiem na przyszłość.
 • Prawo do zaskarżenia w organie nadzorującym: osoby, których dotyczą dane są uprawnione po spełnieniu warunków zgodnie z art. 77 RODO do złożenia zażalenia w organie nadzorującym, w szczególności w kraju członkowskim UE miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub miejsca rzekomego wykroczenia, jeżeli ich zdaniem przetwarzanie danych osobowych łamie przepisy RODO. Prawo do zażalenia istnieje nienaruszając innych środków prawnych administracyjnych lub sądowych. Organ odpowiedzialny za nasze przedsiębiorstwo to Inspektor Ochrony Danych w Hesji Hessische Datenschutzbeauftragte, Gustav-Stresemann-Ring 1, 65189 Wiesbaden. W przypadku przetwarzania danych wyłącznie przez MEWA Textil – Service Sp. z o.o. właściwym organem nadzorczym będzie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa.Inne sprawy: w innych kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych należy skontaktować się, również poprzez e-mail z naszym Inspektorem Ochrony Danych ochronadanychosobowych@mewa-service.pl .

Czy istnieje obowiązek udostępnienia danych?

Aby udostępnić naszą stronę WWW oraz jej odpowiednie funkcje i usługi (jak formularz kontaktowy, zamówienia online itp.) wymagane jest udostępnienie przez użytkownika strony wymaganych do tego danych osobowych. Bez tych danych wyświetlenie strony lub korzystanie z odpowiednich funkcji i usług nie jest możliwe.

Czy Państwa dane osobowe wykorzystywane są w ramach automatycznego podejmowania decyzji profilowania?

Zasadniczo mają Państwo prawo nie podporządkować się decyzji o przetwarzaniu danych podjętej wyłącznie automatycznie - łącznie z procedurą profilowania która będzie miała dla Państwa skutki prawne lub podobne negatywne konsekwencje. W szczególności decyzje te nie mogą dotyczyć regularnie szczególnych kategorii danych osobowych zgodnie z art. 9 ust. 1 RODO. Chcemy poinformować, że w ramach naszej strony internetowej i powiązanych z nią operacji przetwarzania danych nie realizujemy procesów decyzyjnych.

Czy niniejsza deklaracja ochrony danych osobowych może ulec zmianie?

Dalszy rozwój internetu i naszej publikacji internetowej może mieć wpływ również na niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia w przyszłości zmian w niniejszej specyficznej dla strony WWW deklaracji ochrony danych osobowych, które wykonywane będą w razie konieczności w celu spełnienia aktualnych wymagań prawnych lub rozszerzenia naszej strony WWW. W trakcie wizyty użytkownika na stronie obowiązuje deklaracja ochrony danych osobowych w obecnej wersji, która można wyświetlić w dolnej części strony pod linkiem „Ochrona danych osobowych”.

Jak ogólnie postępujemy z danymi klientów?

W uzupełnieniu niniejszej, specyficznej dla strony WWW deklaracji ochrony danych osobowych obowiązują opracowane przez nasze przedsiębiorstwo ogólne informacje dotyczące „Obsługi danych osobowych klienta”, które ogólnie regulują przetwarzanie danych osobowych klienta i można je również pobrać cyfrowo pod poniższym linkiem: Proszę tutaj kliknąć.